Хмарка тегів:

Posts Tagged ‘Кошторис’

Зміст та порядок застосування статей витрат розділу «Інші роботи та витрати».

    Складання кошторисів передбачає відображення повного переліку робіт що планується виконати згідно проектної документації. Коли кошторис відображає весь об’єм майбутніх робіт що плануються до виконання, дуже часто необхідно відобразити й інші витрати. Інші роботи та витрати знаходяться в главі 9 загального складу витрат. Для переходу до потрібного розділу нам необхідно на рівні назви будови натиснути праву клавішу «миші» обрати пункт «Інші витрати» далі в контекстному меню «Інші витрати будови», або використати клавіатурне скорочення Shift+3  перед нами у вікні Ф105-2 буде відображений список витрат по главах. Детально зупинимось на деяких статтях витрат що містить глава 9. Як правило, за умовчанням включені витрати на виконання робіт в зимовий та літній періоди.

    З практики дані витрати замовник не погоджує в складі кошторисної документації, тому необхідно прибрати галочки біля цих витрат, натиснувши правою клавішею на назві витрати  та обравши з пункту контекстного меню  включення/виключення витрати або скориставшись клавішею Insert. Витрата П94 (перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом) передбачає включення коштів у випадку якщо будівельно-монтажна організація власим транспортом перевозить працівників від місця проживання до об’єкту на якому виконуються роботи. Є два варіанти відображення цієї витрати в складі кошторису, перший – це задання вартісного значення у полі Вартісні показники, або включення галочки ліворуч від кнопки «Кошторисний розрахунок». В другому випадку програма АВК  сама розрахує розмір даних затрат за усередненими показниками.

    Наступна стаття витрат П929, відображає кошти на відрядження працівників. Для того щоб відобразити дані затрати, необхідно здійснити аналогічні дії. Ще одна стаття витрат що найбільш часто включаються при складанні кошторисної документації, це витрати не перебазування будівельних організацій. В програмі АВК немає розрахунку розміру даних витрат за усередненими показниками, вони задаються  вартісними показниками. З практики дуже часто замовник просить підтвердити вартість розрахунком. Приклад розрахунку можна знайти у збірнику «Ціноутворення у будівництві».

    Хочу звернути вашу увагу, якщо об’єкт оформляється актами виконаних робіт КБ 2в протягом декількох звітних періодів, потрібно вручну відключати затрати на перебазування, щоб помилково не включити їх в кожен акт виконаних робіт (якщо половину суми відображаемо в 1-му акті, другу половину в останньому). Программа АВК автоматично включає їх в кожен акт. Якщо в переліку статей витрат немає статті що відображає певну затрату, а фактично вона присутня, можна скористатись статтею П915-1, вона за умовчанням немає назви, її можна задати самостійно як і вартість.

    Дана інформація призначена для інженерів кошторисників початкового рівня.

Вимоги до оформлення кошторисної документації

     Після того як наш кошторис готовий, потрібно приділити увагу оформленню. Якщо мова йде про документ «Договірна ціна» необхідно заповнити всі реквізити. По-перше, вказуємо назву підприємства Замовника, Підрядника, призвіща та ініціали керівників. Для цього нам необхідно на рівні Договірної ціни (вікно Ф120-2) натиснути праву клавішу, в контекстному меню обрати Параметри – Реквізити будови та показники витрат, потім обрати вкладку Додаткові дані.  При необхідності відкоригувати рік здійснення будівництва на поточний. Це можна встановити наступним чином, у вікні Ф120-2 на рівні Договірної ціни, натискаємо праву клавішу «миші», обираємо пункт меню Інші витрати – Оформлення документації. З правої сторони в п.12 вказуємо рік здійснення будівництва.

      Якщо в складі пакету кошторисної документації міститься пояснювальна записка, то не зайвим буде вказати область на території якої здійснюється будівництво. Обираємо з контекстного меню  Інші витрати – Уточнення пояснювальної записки, заповнюємо п. 2.

       Для того щоб відкоригувати дату поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, ефективніше всього скористуватись клавіатурним скороченням, а саме, натиснувши клавішу F4, перед нами відкриється вікно в якому можна встановити актуальну дату.  На цьому заповнення  реквізитів Договірної ціни закінчено.

    Не меншу увагу потрібно приділити при оформленні акту виконаних робіт КБ 2в, та довідки КБ-3. Перед нами екран Ф140-3 в якому нам необхідно заповнити в полі «Підприємство, організація укладач форми» — назву підрядної організації що виконує роботи.  Також вказуємо номер та дату договору по якому здійснюються роботи. Не забуваємо проставити у відповідному полі № акту виконаних робіт. Заповнені реквізити зберігаються, що дає можливість не вносити їх знову у вікні Ф159-3 при формуванні довідки КБ-3. В практиці, іноді, при підписанні договору, сума договору розбивається на декілька договірних цін. В подальшому при оформленні виконаних робіт нерідко вимагають зводити довідки про вартість виконаних робіт в одну. При цьому потрібно бути уважним, додається кожна цифра «горизонтально»,  ПДВ також. Якщо просумувати тільки вартість робіт, потім обчислити суму ПДВ, та разом до сплати, можуть бути розбіжності в копійках. Тепер коли кошториси містять всі необхідні реквізити, передаємо на підписання.

Вимоги до формування пакету кошторисної документації.

    Відповідно до вимог замовника та в залежності від його форми власності (приватне підприємство чи бюджетна організація) пакет кошторисної документації може дещо змінюватись за складом. В даному матеріалі хочу викласти інформацію стосовно переліку документів котрі повинні бути присутні в пакеті кошторисної документації.

     У випадку якщо замовником виступає бюджетна організація пакет кошторисної документації, котрий подається на тендер або для підписання договору обов’язково  має включати наступні документи:

1.  Зведений кошторисний розрахунок

2.  Пояснювальна записка

3.  Договірна ціна

4.  Об’єктний кошторис

5.  Локальні кошториси

6.  Ресурсна відомість;

7.  Загальновиробничі витрати;

8.  дефектний акт (якщо виконуються ремонтні роботи)

     Для більшості випадків при співпраці з приватним замовниками вимоги що висуваються до формування  пакету документації дещо спрощені. Типовий перелік кошторисної документації складається з наступних документів:

1.  Договірна ціна

2.  Локальний кошторис

3.  Ресурсна відомість

       Інформація призначена для інженерів кошторисників початкового рівня. Хочу звернути Вашу увагу, що як в першому так і в другому випадку перелік необхідних документів може доповнюватись враховуючи побажання замовника. Бажаю успіхів!

ДБН, ГОСТ, ВСН, СНиП, ДСТУ

ВСН   |   ГОСТ   |   ДБН   |   ДСТУ   |   ПУЕ 2002   |   РЕСН   |   СНиП   |   Інше

ЗМІСТ

1. ВСН

— ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей

— ВСН 30-77 Инструкция по проектированию двухступенчатых бескомпрессорных систем кондиционирования воздуха

— ВСН 45-86 Культурно — зрелищные учериждения. Нормы проектирования

— ВСН 54-87 Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования

— ВСН 55-88 Реконструкция и ремонт зданий социального назначения

— ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проетирования

2. ГОСТ

— ГОСТ 2.784.96 Условные графические обозначения элементов трубопроводов

— ГОСТ12.3.038-85 Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов Требования безопасности

— ГОСТ 21.002-81 Задачи нормоконтроля

— ГОСТ 21.110-95 Правила выполнения спецификации оборудования

— ГОСТ 21.401-88 Основные требования к рабочим чертежам

— ГОСТ 21.601-79 Водопровод и канализация. Рабочие чертежи

— ГОСТ 21.602-79 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. рабочие чертежи

— ГОСТ 21.604-82 Водоснабюжение и канализация . Наружные сети

— ГОСТ 21.605-82 Сети тепловые (Тепломеханическая часть)

— ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные

— ГОСТ 3634-89 Люки чугунные для смотровых колодцев

— ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

— ГОСТ 10140-80 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем

— ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные

— ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные

— ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные

— ГОСТ 10707-80 Трубы стальные электросварные холоднодеформированные

— ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные 1-25

— ГОСТ 12822-80 Фланцы стальные свободные на приварном кольце

— ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные пластмассовые

— ГОСТ 16549-71 Краны пробковые чугунные

— ГОСТ 20429-84 Фольгоизол

— ГОСТ 22130-86 Опоры подвижные и подвески

— ГОСТ 22950-95 Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем

— ГОСТ 23208-83 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом

связующем

— ГОСТ 24950–81 Отводы гнутые и кривые вставки

— ГОСТ 25380-82 Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции

3. ДБН

— ДБН 2.2.2004 Житлові будинки

— ДБН 360-92 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

— ДБН_В.2.2.15-2005_Житлові будинки

— ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для

будівництва

— ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок оформления, согласогласования и утверждения проектной документации

— ДБН В.1.1.7-2002 Пожежна безпека обєктів будівництва

— ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

— ДБН В.2.2.9-99 Громадські будинки та споруди

— ДБН В.2.2.10-2001 Учреждения здравоохранения

— ДБН В.2.2.10-2001 Учреждения здравоохранения Прилож Д

— ДБН В.2.2.11-2002 Предприятия бытового обслуживания

— ДБН В.2.2.11-2002 Предприятия бытового обслуживания. Теплоснабжение, отопление и вентиляция

— ДБН В.2.3-15-2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

— ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение

— ДБН В.2.5.22-2002 Инженерное оборудование зданий и сооружении. Наружные сети горячего водоснабжения

и водяного отопления

— ДБН В.2.6-31-2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

— ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства(Замена приложений)

— ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства(с изменениями на 19.03.09)

— ЗМІНА №1 ДБН В.1.1-7-2002

— ЗМІНА № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000

— Зміни № 5 до ДБН Д.1.1-1-2000

— Зміни № 6 до ДБН Д.1.1-1-2000

— Цінник ДБН Д1.1-7-2000

— ДБН79-92 Індивідуальні житлові будинки

4. ДСТУ

— ДСТУ Б А.2.4-8-95 Умовні позначеня елементів сантехнічних систем

— ДСТУ Б В.2.5-17-2001 Труби із структурованого поліетилена для мереж холодного, гарячого водопостачання

та опалення

— ДСТУ Б В.2.5-21-2002 Трубы из полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной

гофрированной полиэтиленовой оболочкой для наружных сетей холодного, горячего

водоснабжения и водяного отопления.

— ДСТУ Б В.2.6-23-2001 Блоки выконні. Загальні технічні умови

— Поправки до ДСТУ Б А.2.4-7-95

5. ПУЕ 2002

— Оглавление

— Приложения

— Раздел 1

— Раздел 2

— Раздел 3

— Раздел 4

— Раздел 5

— Раздел 6

— Раздел 7

6. РЭСН

— РЭСН

— РЭСНмо

— РЭСН пуск

— РЭСНр

7. СНиП

— ЗМІНА № 1 до СНіП ІІ-3-79 Строительная теплотехника

— ЗМІНА № 1 СНіП 2.04.07-86 Тепловые сети

— ЗМІНА № 2 СНіП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование,

— ЗМІНА № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки”

— ЗМІНА № 3 СНіП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

— ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к СНиП ІІ-3-79

— ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СНиП ІІ-3-79

— ПРИЛОЖЕНИЕ 22 СНиП 2.04.05-91

— СН 460-74 Тепловые сети

— СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

— СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

— СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

— СНиП 2.04.03-85 Канализация.Наружные сети и сооружения

— СНиП 2.04.05-91У Отопление, кондиционирование, вентиляция

— СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети

— СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность ствльных трубопроводов

— СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

— СНиП 2.08.01-89 Жилые здания

— СНиП 3.05.01-75 Внутренние санитарно-технические сиситемы (Пневматичне випробування трубопроводів)

— СНИП 3.05.03-85 Тепловые сети

— СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

— СНиП II-35-76 Котельные установки (с изм. 1978, 1 1998)

— СНиП ІІ-3-79 Строительная теплотехника

— СНиП ІІ-12-77 Защита от шума

— СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

— СНиП_41-02-2003 Тепловые сети

8. Інше

— ДК 018-2000 Классификатор зданий и сооружений

— ЗБІРНИК АКТІВ Санітарного законодавства

— МГСН 4.14-98

— МР 21-01-95 Методические рекомендации по составлению спецификаций

— Пособие ЗНИиЭП по проектированию водяного отопления

— ППБ 05-86 Правила пожарной безопасности

— ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ м. Києва

— Сортамент ПИТ

— Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

— СТ СЭВ 3506-81 Элементы водопровода

— СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве

 

Довідник інженера

1. Відведення

2. Трійники безшовні з вуглецевої і легованої сталі

3. Переходи безшовні з вуглецевої і легованої сталі

4.  Заглушки и днища

5. Сталь листова рифлена (ромбічна і чечевиця) ГОСТ 8568-57

6. Номери і розміри сіток

 Професійна підготовка кошторисів, якісно та вчасно на будь-який об’єкт чи вид робіт!

   Складання кошторисів здійснюється інженерами-кошторисниками, які мають профільну будівельну освіту, а також, практичний досвід роботи в різних сферах будівельної галузі (об’єкти цивільного та промислового будівництва) не менше 14 років. Також наші фахівці володіють знаннями технології та організації будівництва, правилами складання кошторисної документації, досконало знають програмний комплекс   АВК 5 для підготовки кошторисної документації. Отриманні практичні навики роботи безпосередньо на виробництві, розуміння як на практиці відбувається організація будівництва, дають можливість зробити процес складання кошторисів максимально грамотним. Від професійного рівня підготовки кошторисної документації залежить точність визначення вартості майбутнього будівництва, і як наслідок,  успішність його практичної реалізації. Ми готові Вам грамото підготувати кошторис на всі види  будівельно-монтажних, ремонтних, пусконалагоджувальних робіт, реконструкцію… і т.д.   Кошториси складаються згідно чинних нормативних документів введених в дію з 01.01.2014 року, а саме,   ДСТУ-Н Д.1.1-3:2013,  ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, ДСТУ-Н Д.1.1-6:2013, ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013

    Пропонуємо до Вашої уваги наступні кошторисні послуги:

1. Складання кошторисів на будівництво, ремонт і реконструкцію, житлових, громадських та промислових об’єктів;

2. Складання кошторисів на внутрішні інженерні мережі водопроводу, каналізації, опалення (включаючи індивідуальний тепловий пункт), вентиляції, газопостачання, електрики, слабостуменеві мережі (система контролю доступа, відеоспостереження, сигналізація, диспетчеризація та ін..)

3. Складання кошторисів на зовнішні інженерні мережі теплопостачання (включаючи монтаж, реконструкцію котелен), каналізації (включаючи КНС), водопостачання, газопостачання (включаючи ГРП), магістральні нафтогазопроводи, електричні мережі та ін..

4.  Складання кошторисів на улаштування доріг, утримання дорожньої інфраструктури;

5.  Складання кошторисів на ремонт обладнання;

6.  Складання кошторисів на благоустрій, озеленення;

7.  Складання кошторисів на спеціальні види робіт;

8.  Підготовка актів виконаних робіт, КБ-2в, КБ-3;

9. Підготуємо графік виконання робіт (календарний графік) на основі кошторису в MS Project;

10. Перевірка, аналіз кошторисної документації на відповідність проекту, на предмет правильності застосування кошторисних розцінок та норм, можливих прихованих «задвоєних» робіт або ресурсів… Та кож при необхідності здійснимо коригування кошторисної документації.  Якщо Вам потрібно перевірити, проаналізувати кошторис, ми надамо Вам в розвернутому вигляді всі застосовані показники, коефіцієнти, визначимо правильність застосування розцінок. Перевіримо відомість ресурсів на предмет застосування матеріалів і механізмів, які в практиці не використовуються, але закладені в склад розцінок, як наслідок впливають на точність визначення кошторисної вартості. Пам’ятайте, що кошторис це документ на основі якого Ви можете спланувати майбутній бюджет будівництва, ремонту, тощо., визначити потребу в необхідних матеріалах, механізмах та спеціалістах що потрібні для реалізації Вашого проекту.

11. Розрахунок кошторису в Excel для приватного будівництва (квартира, котедж, будинок).  Для можливості визначення витрат на  будівництво та контролю будівельних бригад, фірм, або окремих будівельників, пропонуємо підготовку кошторису в доступному форматі Excel. Даний кошторис відображає обсяги будівельних робіт, необхідну кількість матеріалів, а також вартість робіт, матеріалів та техніки.

  Звернувшись до нас Ви отримаєте в результаті не тільки пакет кошторисних документів, а при необхідності детальну консультацію стосовно використання тих чи інших розцінок, коефіцієнтів, показників кошторисного прибутку, адміністративних витрат та ін.

   Грамотно складений кошторис, в якому в повній мірі відображені майбутні витрати дає можливість зменшити можливі ризики виходу за плановий розмір бюджету майбутнього будівництва. Крім того, кошторис є вихідним документом для визначення терміну будівництва на основі кошторисної трудомісткості. Кошторисна документація є важливою сладовою в процесі планування, реалізації майбутнього проекту, тому слід з особливою увагою ставитись до етапу розробки кошторисної документації.

    Ми раді співпраці з Вами!   Підготуємо для Вас кошторисну документацію в точно оговорений термін. Якщо Вам потрібно скласти бюджетний кошторис, або для недержавного (приватного) фінансування на будь-який об’єкт (промислове підприємство, об’єкти адміністративного призначення, цивільні споруди…) або на певний вид робіт, звертайтесь, будемо раді Вам допомогти!

    Підготовка кошторисної документації здійснюється як для міста Києва та всіх областей України!  Вихідні дані та підготовлені кошториси надсилаються електронною поштою.