Хмарка тегів:

П

ПАВІЛЬЙОН — споруда, призначена для оптової або роздрібної торгівлі, з обслуговуванням покупців усередині приміщення.

ПАЙОВІ ВНЕСКИ — майнові внески, внесені членами садового, городницького або дачного споживчого кооперативу на придбання (створення) майна загального користування.

ПАЗ В КАМЕНІ — заглиблення на поверхні каменя, призначене для поліпшення міцнісних властивостей кладки.

ПАЗ ПАРКЕТНОЇ ПЛАНКИ — виїмка на бічній і торцевій кромках паркетної планки, до якої входить гребінь для з’єднання із сусідньою планкою.

ПАЛУБА ЩИТА — поверхня, що безпосередньо стикається з бетоном.

ПАНДУС, РАМПА — похила конструкція, призначена для в’їзду (виїзду) автомобілів на різні рівні автостоянки. Рампа (пандус) може бути відкритою, тобто не мати повністю або частково стінових огороджень або покриттів, а також закрита, що має стіни і покриття, що ізолює рампу від зовнішнього середовища.

ПАНЕЛЬ З ЕКРАНОМ — шарувата панель з зовнішнім шаром, розташованим на віднесенні (з повітряним прошарком), — зовнішнім екраном. Зовнішні екрани застосовують з метою зменшення кліматичних впливів на основну конструкцію стіни, для її водозахисту, вентиляції та підвищення теплостійкості, і виконують з армованого бетону, листових та інших матеріалів.

ПАНЕЛЬ — великорозмірний елемент опалубки з плоскою або криволінійною поверхнею, що збирається з окремих елементів (у тому числі з декількох щитів).

ПАРАМЕТР НЕГЕРМЕТИЧНОСТІ ПРИМІЩЕННЯ — величина, що чисельно характеризує негерметичність приміщення що захищається і визначається як відношення сумарної площі постійно відкритих прорізів до об’єму  приміщення.

ПАРАПЕТ — невисока стінка, що захищає покрівлю будинку, терасу, балкон, набережну, міст і т. п. Парапет часто служить постаментом для декоративних ваз і статуй. Стінка, що розташовується на гребені греблі, дамби і т. п., і яка захищає його від розмиву хвилями. Парапетом називається також стінка, яка влаштовується в судноплавних шлюзах для огорожі території, що примикає до камери.

ПАРАПЕТНА ОГОРОЖА — елемент мостового полотна у вигляді стінки висотою більше 50 см, установлюваної на межі проїзжої частини.

ПАРАФІНОВА (МАСЛЯНА) ПЛЯМА НА ПЛАСТАХ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТИХ (ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ) ПЛИТ — пляма на пласті деревоволокнистої (деревностружкової) плити від підвищеної кількості парафіну (масла).

ПАРК МОБІЛЬНИХ (ІНВЕНТАРНИХ) БУДІВЕЛЬ І СПОРУД — сукупність мобільних (інвентарних) будівель і споруд, якими володіє база прокату.

ПАРКЕТНІ ПЛАНКИ — деталь з масивної деревини з взаємно паралельними фрезерованими пластами і профільованими кромками, за допомогою яких її з’єднують з такими ж сусідніми планками при улаштуванні паркетного покриття підлоги.

ПАРОПРОНИКНІСТЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ — властивість матеріалів огороджувальної конструкції пропускати вологу під дією різниці парціальних тисків водяної пари на її зовнішніх і внутрішніх поверхнях.

ПАРТІЯ ЦЕМЕНТУ — певна кількість цементу одного типу (виду) і класу міцності (марки), виготовлена одним підприємством за однією технологією в однакових умовах, одночасно пред’явлена ​​до приймання та оформлена одним документом про якість.

ПАСПОРТ ПРОМИСЛОВОЇ ТРУБИ — документ, що містить всі необхідні відомості про неї, який зберігається у власника труби разом з виконавчою проектною документацією.

ПАСАЖИРСЬКИЙ ПОТІК (ПАСАЖИРОПОТІК) — чисельність людей, що переміщаються між поверхами за допомогою засобів вертикального транспорту за певний період часу.

ПАСИНОК — відстала в рості або відмерла друга вершина, що пронизує сортамент під гострим кутом до його поздовжньої осі. (Спостерігається на бічній поверхні круглих лісоматеріалів у вигляді сильно витягнутого овалу, у якого один діаметр перевищує іншої більш ніж в 4 рази, в пилопродукції чи деталях -у вигляді такого ж овалу або смуги).

ПАЯНА СТАЛЕВА ТРУБА — сталева труба, виготовлена ​​з штрипсів шляхом формування і пайки.

ПІНОУТВОРЮЮЧІ ДОБАВКИ — поверхневі органічні речовини, що забезпечують можливість отримання технічної піни необхідних кратності і стійкості, які при змішуванні з компонентами бетонної суміші дозволяють отримувати бетони ніздрюватої чи поризованої структури.

ПЕРВИННИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ — захист від корозії, що досягається за допомогою вибору матеріалів, зміни складу або структури будівельного матеріалу до виготовлення або в процесі виготовлення конструкції.

ПЕРШИЙ ПІДЗЕМНИЙ ПОВЕРХ — верхній підземний поверх.

ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ — діяльність, пов’язана з виконанням технологічних процесів щодо поводження з відходами для забезпечення повторного використання в народному господарстві отриманої сировини, енергії, виробів і матеріалів.

ПЕРЕСАДОЧНИЙ ПОВЕРХ (ПОВЕРХИ) — поверх (поверхи) на межі верхньої та нижньої зони, на якому (яких) є зупинки біля ліфтів, що обслуговують зони при зонній організації роботи.

ПЕРЕСТАВНІ ЗАСОБИ ПІДМОЩУВАННЯ — пристрої, що переміщуються уздовж фронту робіт шляхом перестановки їх краном або вручну (у т. ч. з частковою або повною розбиранням і наступною зборкою).

ПЕРЕХІД БЕЗШОВНИЙ — перехід, виготовлений з труб або листового прокату способом штампування.

ПЕРЕХІД ВАЛЬЦОВАНИЙ— перехід, виготовлений з листового прокату способом вальцювання з наступним зварюванням.

ПЕРЕХІД ПЕЛЮСТКОВИЙ — перехід, виготовлений з труб способом вирізки на кінцях труб клинів, обсадкі їх з нагрівом, з наступним зварюванням.

ПЕРЕХІД — фасонна деталь трубопроводу, призначена для розширення або звуження потоку транспортованого речовини. Залежно від способу виготовлення підрозділяються на безшовні, вальцьовані і пелюсткові.

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ПАЛЬНИК -пальник , що запалюється до основного пальника і згасає разом з основним пальником.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ОДНОКРАТНОГО ПЕРЕВИЩЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ДОЩУ — число, що виражає ймовірна кількість появи в один рік дощу інтенсивністю, що перевищує розрахункову.

ПЕРОН — частина льотного поля аеродрому, призначена для розміщення повітряних суден з метою посадки і висадки пасажирів, завантаження і вивантаження багажу, пошти і вантажів, а також інших видів обслуговування.

ПЕРФОРОВАНІ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ЛИСТИ — плоский азбестоцементний лист, значну площу якого займають отвори.

ПІСОК З ВІДСІВУ ДРІБЛЕННЯ — неорганічний сипучий матеріал із крупністю зерен до 5 мм, одержуваний з відсівів подрібнення гірських порід при виробництві щебеню і з відходів збагачення руд чорних і кольорових металів і неметалічних копалин та інших галузей промисловості.

ПІСОК — незв’язних мінеральний грунт, в якому маса часток розміром менше 2 мм складає більше 50%.

ПЕТЛЯ — виріб, що служить для з’єднання дверей і вікон з коробками і забезпечує відчинення і зачинення дверей, вікон, фрамуг і кватирок.

ПІКОВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ — режим роботи водогрійного котла, при якому водогрійний котел є джерелом тепла для покриттів пікових навантажень системи теплопостачання.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ — пилопродукція встановлених розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні частини.

ПИЛОПРОДУКЦІЯ — продукція з деревини, отримана в результаті поздовжнього поділу колод і подовжнього та поперечного поділу отриманих частин.

ПІРОЛІЗ — незворотний термічний процес розкладання речовин без окислення.

ПЛАВАЮЧА ПІДЛОГА — підлога, що складається з покриття, жорсткої основи у вигляді монолітної або збірної стяжки і суцільного звукоізоляційного шару з пружно-м’яких або сипучих матеріалів, покладених на плити перекриття.

ПЛАВНА ПОСАДКА ВАНТАЖУ — опускання вантажу з найменшою швидкістю при його монтажі або укладанні.

ПОЛУМ’ЯНЕ ГОРІННЯ — горіння речовин та матеріалів, що супроводжується полум’ям.

ПОЛУМ’Я — зона горіння в газовій фазі з видимим випромінюванням.

ПЛАН ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ’ЄКТА — документ, що встановлює основні питання організації гасіння пожежі на об’єкті.

ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ — документ, в якому зазначені евакуаційні шляхи і виходи, встановлені правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій обслуговуючого персоналу на об’єкті при виникненні пожежі.

ПЛАНУВАЛЬНА ПОЗНАЧКА ЗЕМЛІ — рівень землі на межі вимощення.

ПЛАНКА МОЗАЇЧНОГО ПАРКЕТУ — деталь, виготовлена ​​з масивної деревини з взаємно паралельними і перпендикулярними пластами і кромками, довжина якої кратна її ширині.

ПЛАСТОВИЙ СУЧОК — сучок, що виходить на пласт.

ПЛАСТИФІКАЦІЯ ЦЕМЕНТУ — зниження водопотреби цементу шляхом введення спеціальних добавок.

ПЛАСТИФІКУЮЧІ ДОБАВКИ — речовини, що збільшують рухливість бетонних сумішей.

ПЛАСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ — матеріали і вироби, що не володіють пружністю, що зберігають придбану форму і змінюють її тільки при повторному впливі навантаження.

ПЛАСТОЕЛАСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ — матеріали і вироби, що володіють поряд з пластичними властивостями деякою пружністю, здатні до часткового відновлення первинної форми після зняття навантаження.

ПЛАСТ ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТИХ (ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ) ПЛИТ — найбільша поверхня деревоволокнистої (деревностружкової) плити.

ПЛАСТ ПИЛОМАТЕРІАЛУ — будь-яка з протилежних більш широких поздовжніх поверхонь пиломатеріалу, а також будь-яка поздовжня поверхня пиломатеріалу з квадратним перетином.

ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНА (КРАНА) — поворотна конструкція крана для розміщення механізмів.

ПЛАТФОРМА — спорудження аналогічного з рампою призначення. На відміну від рампи проектується двосторонньою: однією стороною розташовується уздовж залізничної колії, а протилежною — уздовж авто під’їзду.

ПЛІВКОВЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ — захисне покриття із плівкових листових або рулонних матеріалів.

ПЛИТИ (ПАНЕЛІ) ПЕРЕКРИТТЯ І ПОКРИТТЯ — елементи несучої системи; виконують функцію сприйняття вертикальних навантажень, безпосередньо до них обпертих, і передачі їх на ригелі; крім того сприймають стискаючі і зсувні зусилля, що виникають в диску перекриття при його роботі на вигин у своїй площині.

ПЛОСКІ ШАЙБИ — шайба з плоскою опорною поверхнею.

ПЛОСКИЙ КАЛІБРОВАНИЙ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИЙ ЛИСТ — лист, калібрований по довжині і ширині шляхом додаткової обробки в затверділому стані.

ПЛОСКИЙ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИЙ ЛИСТ — плоский монолітне прямокутний виріб, товщина якого, як правило, складає від 4 до 25 мм.

ПЛОСКИЙ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИЙ НЕКАЛІБРОВАНИЙ ЛИСТ — лист, розрізаний в незатверділому стані.

ПЛОСКИЙ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИЙ НЕПРЕСОВАНИЙ ЛИСТ — лист, не піддавався додатковому ущільненню тиском після зняття з форматного барабана.

ПЛОСКІ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ПРЕСОВАНІ АРКУШІ — лист, виготовлений із застосуванням додаткового ущільнення напівфабрикату тиском після зняття з форматного барабана.

ПЛОЩИННА АВТОСТОЯНКА — майданчик для відкритого чи закритого (в окремих боксах або металевих тентах) зберігання автомобілів в одному рівні.

ПЛОЩА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ — сума площ усіх спільних кімнат (віталень) і спалень.

ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ — додаткова продукція, що утворюється при виробництві основної продукції і яка не є метою даного виробництва, але придатна як сировина в іншому виробництві або для споживання в якості готової продукції.

ПОБУРІННЯ — ненормально забарвлені ділянки заболоні листяних порід бурого кольору різних відтінків, різної інтенсивності та рівномірності, що виникають в зрубаної деревини в результаті розвитку біохімічних процесів, за участю грибів або без них, і викликають деяке пониження твердості деревини. (Передує заболонній гнилі. В пропареній деревині не розвивається. Розповсюджується в глиб деревини від торців і бічних поверхонь. Спостерігається тільки на розрізах деревини: на торцях у вигляді плям різної величини і форми (часто виклинюються до центру сортаменту) і суцільного ураження заболоні, на бічних поверхнях — у вигляді витягнутих плям, смуг або суцільного ураження заболоні. Найбільшою мірою властиво деревині берези, бука і вільхи).

ПОВЕРХНЕВИЙ ВОГНЕЗАХИСТ — вогнезахист поверхні виробу, матеріалу, конструкції.

ПОВЕРХНЕВА ЧЕРВОТОЧИНА — червоточина, проникаюча в деревину на глибину не більше 3 мм.

ПОВОРОТНОВІДКИДНИЙ ПРИСТРІЙ — виріб, що служить для відкривання і закривання вікон навколо вертикальної і горизонтальної осі обертання.

ПОШКОДЖЕННЯ ДЕРЕВИНИ ПАРАЗИТНИМИ РОСЛИНАМИ— отвори у деревині пилопродукції або деталі, що виникають в результаті життєдіяльності паразитних рослин (омела, ремнецвітник).

ПОШКОДЖЕННЯ ПТАХАМИ — порожнина в круглих лісоматеріалах, що виникає в результаті життєдіяльності птахів.

ПОШКОДЖЕННЯ КУТІВ І КРОМОК ГІПСОКАРТОННИХ ЛИСТІВ — відбитості (вм’ятини) кутів і кромок спільно з картоном або тільки одного гіпсового сердечника.

ПОШКОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЛІ — несправність елемента будівлі або його складових частин, викликана зовнішнім впливом (подією).

ПОВТОРЕННЯ ЦИКЛУ — автоматичний процес, що полягає в тому, що після згасання полум’я під час роботи подача газу припиняється і повторно починається повна автоматична процедура запуску.

ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ ТЕОДОЛІТ — теодоліт, конструкція якого допускає обертання аліади як окремо від лімба, так і спільно з ним.

ПОВТОРНИЙ ДОПУСК — допуск на робоче місце, де вже раніше проводилася робота за даним нарядом.

ПОГРЕБИ — заглиблена в землю споруда для цілорічного зберігання продуктів; він може бути окремо стоячим, розташованим під житловим будинком, господарською спорудою.

ПІДВІСНА СТЕЛЯ — горизонтальна конструкція, яка кріпиться з нижнього боку перекриття або покриття даху на відстані не менше 5 мм.

ПІДВІСНІ ЗАСОБИ ПІДМОЩУВАННЯ— пристрої, що прикріплюються до конструкцій будівель і споруд гнучкими підвісками.

ПІДВІДНІ ТРУБОПРОВОДИ — трубопровід, що з’єднує джерело вогнегасної речовини з вузлами керування.

ПОДГОЛОВОК БОЛТА — гладка частина стержня болта циліндричної, овальної або квадратної форми, безпосередньо примикає до голівки і служить для центрування болта або запобігання його провертання.

ПІДГОТОВКА РОБОЧОГО МІСЦЯ — виробництво необхідних операцій з відключення, спорожнення, розхолоджування, промивки, вентиляції обладнання, запобігання його помилковому включенню в роботу, перевірці відсутності надлишкового тиску і шкідливих речовин, установлення огорожі, вивішуванню знаків безпеки на даному робочому місці, що забезпечують безпеку проведення робіт.

ПІБТРИМУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ — елементи, що застосовуються для установки щитів і сприймають навантаження при бетонуванні.

ПІДДОН ГНУЧКИЙ — піддон, пружний вигин якого використовується для розпалублювання виробів.

ПІДДОН СИЛОВИЙ — піддон, сприймає зусилля від попередньо напруженої арматури виробу.

ПІДДОН — елемент форми, призначений для утворення в процесі формування нижньої поверхні виробу.

ПОДДОН-ВАГОНЕТКА — піддон, забезпечений колесами і засобами взаємодії з вантажоведучими пристроями конвеєра.

ПІДЗЕМНІ СПОРУДИ — теплові камери, прохідні й напівпрохідні канали, колектори і колодязі.

ПІДЗЕМНИЙ (ПІДВАЛЬНИЙ) ПОВЕРХ — поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщення.

ПІДЗЕМНИЙ ПОВЕРХ — поверх при відмітці підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщень.

ПІДЗОНИ СИЛЬНОГО, ПОМІРНОГО ТА СЛАБОГО ПІДТОПЛЕННЯ — підтоплені природні території, що підрозділяються на: підзону сильного підтоплення з заляганням рівня грунтових вод, що наближається до поверхні і супроводжується процесом заболочування і засолення верхніх горизонтів грунту; підзону помірного підтоплення з заляганням рівня грунтових вод в межах від 0, 30,7 до 1,22,0 м від поверхні, з процесами олуговіння і засолення середніх горизонтів грунту; підзону слабкого підтоплення з заляганням грунтових вод в межах від 1,22,0 до 2,03,0 м в гумідної і до 5, 0 м — в аридної зоні, з процесами оглеєння і засолення нижніх горизонтів грунту.

ПІДКОС — жорстке монтажне пристосування, не володіє власною стійкістю, працююче на стиск і призначене для утримання одного елемента конструкцій в заданому положенні.

ПІДВІКОННА АЗБЕСТОЦЕМЕНТНА ПЛИТА — плоский виріб спеціальної форми, призначений для пристрою підвіконь у будинках різного призначення.

ПІДПІЛЛЯ — призначене для розміщення трубопроводів інженерних систем простір між перекриттям першого або цокольного поверху і поверхнею грунту.

ПІДРЯДНІ РОБОТИ — роботи, що виконуються підрядником, до складу яких входять будівельні, монтажні роботи, роботи з ремонту будівель і споруд, а також інші види робіт згідно з договором на будівництво.

ПІДРЯДНИК — юридична особа,що виконує підрядні роботи для забудовника за договором на будівництво.

ПІДШАРОВІ ЗАБОЛОННІ ГРИБНІ ЗАБАРВЛЕННЯ — заболонні грибні забарвлення, розташовані на деякій відстані від поверхні сортименту.

ПІДСОБНЕ ПРИМІЩЕННЯ — приміщення квартири призначене для задоволення господарсько-побутових потреб проживаючих (кухня, туалет, ванна, комори та ін)

ПІДСТАНЦІЯ (ПС) — електроустановка, служить для перетворення і розподілу електроенергії та складається з трансформаторів чи інших перетворювачів енергії, розподільних пристроїв, пристроїв керування та допоміжних споруд.

ПАТЬОКИ — місцеве потовщення глазурі, яке має форму застиглого струменя.

ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ — комплексний процес, що виявляється під дією техногенних і, частково, природних факторів, при якому в результаті порушення водного режиму і балансу території за розрахунковий період часу відбувається підвищення рівня підземних вод, досягає критичних значень, які вимагають застосування, захисних заходів.

ПІДТОПЛЕННЯ — підвищення рівня підземних вод і зволоження грунтів зони аерації, що призводять до порушення господарської діяльності на даній території, зміни фізичних та фізико-хімічних властивостей підземних вод, перетворенню грунтів, видового складу, структури та продуктивності рослинного покриву, трансформації місць проживання тварин.

ПІДЙОМ (ОПУСКАННЯ) ВАНТАЖУ — вертикальне переміщення вантажу.

ПІДЙОМ (ОПУСКАННЯ) СТРІЛИ — кутовий рух стріли у вертикальній площині.

ПІДІЙМАЛЬНІ ЗАСОБИ — канати, ланцюги або будь-яке інше обладнання, що звисають з крана, з вантажного візка або з оголовка стріли і приводяться в рух лебідкою для підйому або опускання вантажу, підвішеного до нижнього кінця підіймального засобу. Підйомні кошти є частиною вантажопідйомного пристрою.

ПОЖЕЖА — неконтрольоване горіння, що приводить до збитку.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТА — стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

ПОЖЕЖНА ДРАБИНА — сходи, призначені для підйому пожежних та пожежно-технічного озброєння на покрівлю будинку.

ПОЖЕЖНЕ НАВАНТАЖЕННЯ — кількість теплоти, віднесене до одиниці поверхні підлоги, яке може виділитися в приміщенні чи будівлі при пожежі.

ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА БУДІВЛІ (СПОРУДИ, ПРИМІЩЕННЯ, ПОЖЕЖНОГО ВІДСІКУ) — стан об’єкта, що характеризується ймовірністю виникнення пожежі та величиною очікуваного збитку.

ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА МАТЕРІАЛУ (КОНСТРУКЦІЇ) — властивість матеріалу або конструкції, що сприяє виникненню небезпечних факторів пожежі та розвитку пожежі.

ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА — можливість виникнення та (або) розвитку пожежі.

ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА — комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, на запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.

ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ ПОЛУМ’Я — прилад, що реагує на електромагнітне випромінювання полум’я або тліючого вогнища.

ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ — пристрій для формування сигналу про пожежу.

ПОЖЕЖНИЙ ВІДСІК — частина будинку, відокремлена від інших частин будівлі протипожежними стінами і перекриттями з межею вогнестійкості не менше 2,5 год

ПОЖЕЖНИЙ ПОСТ — спеціальне приміщення об’єкта з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, обладнане приладами контролю стану засобів пожежної автоматики.

ПОЖЕЖНИЙ СИГНАЛІЗАТОР — пристрій для формування сигналу про спрацювання установок пожежогасіння і (або) запірних пристроїв.

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНА СУМІШ — суміш горючих газів, пари, пилу, волокон з повітрям, якщо при її горінні розвивається тиск, не перевищує 5 кПа. Пожежонебезпека суміші повинна бути вказана в завданні на проектування.

ПОЖЕЖНООПЕРАТИВНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ — функція пожежних підрозділів, що складається в порятунку людей та ліквідації пожеж і загорянь, а також у підтримці пожежної техніки в постійній готовності.

ПОКАЗНИК КОМПАКТНИХ БУДІВЕЛЬ — відношення загальної площі поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі доопалювального обсягу що міститься в них.

ПОКАЗНИК ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ — величина, що кількісно характеризує будь-яку властивість пожежної небезпеки.

ПОКАЗНИК РЕСУРСОМІСТКОСТІ ВИРОБУ — кількісна характеристика властивостей виробу на стадіях життєвого циклу, що відображає його технічну досконалість за рівнем або ступенем витрачених ресурсів різного роду.

ПОКАЗНИК РЕСУРСОЕКОНОМІЧНОСТІ ВИРОБУ — кількісна характеристика експлуатаційних властивостей виробу, що відображує його технічну досконалість за рівнем або ступенем витрачених на нього ресурсів.

ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ — кількісна характеристика експлуатаційних властивостей виробу, що відображають його технічну досконалість за рівнем або ступенем споживаних ним палива та (або) енергії.

ПОКОРОБЛЕНІСТЬ — зміна форми сортименту при випилювані, сушінні або зберіганні.

ПОКРИТТЯ — верхня огорожа будівлі для захисту приміщень від зовнішніх кліматичних факторів і впливів. При наявності простору (прохідного або напівпрохідного) над перекриттям верхнього поверху —  покриття йменується горищним.

ПОЛЬОВЕ ТРАСУВАННЯ — комплекс польових вишукувальних робіт у складі інженерних вишукувань по прокладеному (трасування) на місцевості осі лінійної споруди.

ПОЛІГОН ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ — обмежена територія, призначена і при необхідності спеціально обладнана для захоронення відходів, виключення впливу захоронених відходів на незахищених людей і навколишнє природне середовище.

ПОЛІМЕРБЕТОНИ — спеціальні бетони на основі полімерного в’яжучого, хімічно стійких мінеральних заповнювачів, наповнювачів і добавок.

ПОЛІМЕРРОЗЧИН (ПОЛІМЕРБЕТОН) — розчин (бетон), що складається з полімерного сполучного і заповнювачів: пилоподібного наповнювача, піску (щебеню).

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНИЙ РОЗЧИН (БЕТОН) — розчин (бетон), що складається з цементу, добавок полімеру і заповнювача: піску (щебеню).

ПОЛІРОВАНА СТАЛЕВА ТРУБА — сталева труба, полірована всередині і (або) зовні.

ПОЛІСПАСТ ЗДВОЄНИЙ — поліспаст, обидва кінці каната якого закріплені на одному або двох барабанах.

ПОЛІСПАСТ — блочно-канатна система для зміни сили та швидкості пересування каната.

ПОВНЕ ЗГОРЯННЯ — таке згоряння газу, коли продукти згоряння містять не більше ніж сліди горючих складових (водню, вуглеводнів, моноксиду вуглецю, вуглецю та ін.)

ПОЛОТНО — збірна одиниця балконного дверного блоку рамкової конструкції, що включає світлопрозоре заповнення і, як правило, нижню глуху частину, виконану у вигляді щитової або фільончастої конструкції.

ПРИМІЩЕННЯ БЕЗ ПРИРОДНЬОГО ПРОВІТРЮВАННЯ — приміщення без вікон або прорізів що відкриваються у зовнішніх стінах або приміщення, розташованими на відстані, що перевищує п’ятикратну висоту приміщення.

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛІВ — основне приміщення автостоянки, за призначенням і використанню не відноситься до складських приміщень.

ПРИМІЩЕННЯ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ — приміщення (зали і фойє театрів, кінотеатрів, зали засідань, нарад, лекційні аудиторії, ресторани, вестибюлі, касові зали, виробничі та інші) з постійним або тимчасовим перебуванням людей (крім аварійних ситуацій) числом більше 1 чол. на 1 м2 приміщення площею 50 м2 і більше.

ПРИМІЩЕННЯ З ПОСТІЙНИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ — приміщення, в якому люди перебувають не менше 2 годин безперервно або 6 годин сумарно протягом доби.

ПРИМІЩЕННЯ, БЕЗ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ — приміщення, що не має вікон або світлових прорізів у зовнішніх огородженнях.

ПРИМІЩЕННЯ — одиниця комплексу нерухомого майна (частина житлового будинку, або інший пов’язаний з житловим будинком об’єкт нерухомості), виділена в натурі, призначена для самостійного використання для житлових, нежитлових або інших цілей, що знаходиться у власності громадян або юридичних осіб.

ПРИМІЩЕННЯ БЕЗ ПРИРОДНОГО СВІТЛА — приміщення, в яких коефіцієнт природної освітленості (КПО) в точці нормування нижче 0,1.

ПРИМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ — вбудовані в житловий будинок або прибудовані до нього приміщення, призначені для індивідуальної підприємницької та іншої суспільної діяльності проживають в будинку людей.

ПРИМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ — приміщення 1-ї категорії. Приміщення, в яких люди зайняті розумовою працею, навчанням. Приміщення 2-ї категорії. Приміщення, в яких люди в положенні лежачи і сидячи знаходяться в стані спокою і відпочинку. Приміщення 3-ї категорії. Зали для глядачів, в яких люди перебувають переважно в положенні сидячи, без верхнього одягу. Приміщення третього «а» категорії. Зали для глядачів, в яких люди перебувають переважно в положенні сидячи, у верхньому одязі. Приміщення третього «б» категорії. Зали для занять спортом, без глядачів. Приміщення третього «в» категорії. Зали нарад, лекційні, актові, читальні, підприємств громадського харчування, пасажирські. Приміщення 4й категорії. Приміщення з тимчасовим перебуванням людей (вестибюлі, гардеробні, коридори, сходи, санвузли, курильні, комори).

ПРИМІЩЕННЯ З НЕДОСТАТНІСТЮ ПРИРОДНОГО СВІТЛА — приміщення, в яких коефіцієнт природної освітленості в точці нормування нижче мінімального нормованого значення для суміщеного освітлення.

ПОПЕРЕЧНА ПОКОРОБЛЕНІСТЬ — покоробленность по ширині.

ПОПЕРЕЧНИЙ ЗРАЗОК ГІПСОКАРТОННИХ ЛИСТІВ — зразок, вирізаний з листа, напрям довжини якого співпадає з шириною листа.

ПОРИЗУЮЧІ ДОБАВКИ — речовини, що сприяють цілеспрямованому утворенню в тілі бетону повітряних або інших газоподібних пор.

ПОРИСТІ ШТУЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ — неорганічні зернисті сипучі будівельні матеріали, що виготовляються за спеціальною технологією або одержуються з відходів металургійного і хімічного виробництва.

ПОРОШКОВІ ФАРБИ — суха композиція плівкоутворюючої речовини з пігментами і наповнювачами, що утворює після сплавлення, охолодження і затвердіння тверду непрозору плівку.

ПОРОШОК АСБЕСТОМАГНЕЗІАЛЬНИЙ (НЬЮВЕЛ) — матеріал із суміші азбесту і легкого основного вуглекислого магнію.

ПОРТАЛ — основа крана, призначена для пропуску залізничного або автомобільного транспорту.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНИЙ КЛІНКЕР — клінкер, що складається переважно з високоосновних силікатів кальцію, а також алюмінатів і алюмоферритів кальцію.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ ДЛЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР — тампонажний портландцемент, призначений для застосування при температурі від мінус 5 до плюс 15 ° С.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР — тампонажний портландцемент, призначений для застосування при температурі від 15 до 50 ° С.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ ДЛЯ ПІВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ — тампонажний портландцемент, призначений для застосування при температурі від 100до150 ° С.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ ДЛЯ ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ — тампонажний портландцемент, призначений для застосування при температурі від 50до100 ° С.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ НОРМАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ — тампонажний портландцемент, що утворює при В/Ц0, 5 цементне тісто щільністю від 1650 до 1950 кг/м3.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ ПОЛЕГШЕНИЙ — тампонажний портландцемент, що утворює при розтіканні 180-220 мм цементне тісто щільністю від 1350 до 1650 кг/м3.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ ДЛЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР — тампонажний портландцемент, призначений для застосування при температурі від мінус 5 до плюс 15 ° С.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР — тампонажний портландцемент, призначений для застосування при температурі від 15 до 50 ° С.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ НОРМАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ — тампонажний портландцемент, що утворює при В/Ц0, 5 цементне тісто щільністю від 1650 до 1950 кг/м3.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ СУЛЬФАТОСТІЙКИЙ — тампонажний портландцемент, одержуваний подрібненням портландцементного клінкеру нормованого мінералогічного складу, гіпсу та, при необхідності, добавок, що відрізняється підвищеною корозійною стійкістю при впливі середовищ, агресивних за вмістом у них сульфатіонов.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ ВАЖКИЙ — тампонажний портландцемент, утворює при розтіканні 180-220 мм цементне тісто щільністю від 1950 до 2350 кг/м3.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНИЙ — портландцемент, який володіє якостями, що забезпечують його твердіння після цементування нафтових, газових та інших свердловин при різних температурах і тиску.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ — цемент, отриманий на основі портландцементного клінкеру.

ПОСАДКОВИЙ ПОВЕРХ — поверх основного входу в автостоянку.

ПОСІЧКА — ненаскрізна відкрита або закрита тріщина.

ПОСТАЧАЛЬНИК — організація, що надає продукцію споживачеві.

ПОСТІЛЬ — шар пухкого, зазвичай піщаного грунту (товщиною 10-20 см), що відсипається на дно траншеї в скельних і мерзлих грунтах для запобігання від механічних пошкоджень ізоляційного покриття при укладанні трубопроводу в траншею.

СТОРОННІ ВКЛЮЧЕННЯ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТОЇ (ДЕРЕВОСТРУЖКОВОЇ) ПЛИТИ — дефект у вигляді включень недеревного походження у масі деревоволокнистої (деревностружкової) плити.

ПОСТІЙНИЙ ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ПАЛЬНИК — запальник, який працює безперервно протягом усього періоду використання котла.

ПОСТІЙНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ — місце, на якому працюючий знаходиться більшу частину (понад 50% або більше 2 год безперервно) свого робочого часу. Якщо робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона.

ПОТРЕБА В ТЕПЛОВІЙ ЕНЕРГІЇ НА ОПАЛЕННЯ БУДІВЛІ ПРОТЯГОМ ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ — кількість теплоти за опалювальний період, необхідний для підтримки в будівлі нормованих параметрів.

ПОТРЕБА В ТЕПЛОВІЙ ЕНЕРГІЇ НА ОПАЛЕННЯ БУДІВЛІ — кількість теплоти за опалювальний період, необхідний для підтримки в будівлі нормованих параметрів теплового комфорту.

ПРАВА ПАРКЕТНА ПЛАНКА — паркетна планка, у якої, якщо дивитися на лицьову сторону, торцевий гребінь знаходиться праворуч, а гребінь на кромці — з боку спостерігача.

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ — комплекс положень, що встановлюють порядок дотримання вимог та норм пожежної безпеки при будівництві та експлуатації об’єкта.

ПРАВОВЕ ЗОНУВАННЯ — діяльність органів місцевого самоврядування в області розробки і реалізації правил забудови територій міських і сільських поселень, інших муніципальних утворень.

ПРАВИЙ ЗАМОЧНОСКОБЯНИЙ ВИРІБ — виріб, що використовується для правих дверей або вікна.

ПРЕАЕРАТОР — спорудження попередньої аерації стічних вод для підвищення ефекту їх відстоювання.

ПОПЕРЕДНЄ ХЛОРУВАННЯ ВОДИ — введення хлору у воду на початку її очищення або водопідготовки.

ПОПЕРЕДНІЙ ВІДБІР — процедура оцінки фінансового становища та кваліфікації виконавців з метою відбору з їх числа учасників конкурсу.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСУ — конкретні види робіт і послуг, за якими проводиться конкурс.

ПІДПРИЄМСТВО — самостійно господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, створений для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.

ПІДПРИЄМСТВА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ — їдальні, фабрики-кухні, перукарні та ін, де експлуатуються побутове газове обладнання, ресторанні плити, котли для.

ПЕРЕДПРОЕКТНА ПІДГОТОВКА БУДІВНИЦТВА — комплекс робіт, що проводяться з метою обгрунтування містобудівної діяльності на території та отримання права на її проведення.

ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ТИПОРОЗМІР — типорозмір, який характеризується середньозваженим номінальним тепловим потоком, що визначаються з урахуванням частоти застосування різних типорозмірів у масовому будівництві.

ПРИЛАД ПОЖЕЖНОГО УПРАВЛІННЯ — пристрій, призначений для формування сигналів керування автоматичними засобами пожежогасіння, контролю їх стану, управління світловими і звуковими оповіщувачами, а також різними інформаційними табло та мнемосхеми.

ПРИЛАД ПРИЙОМОКОНТРОЛЬНИЙ  ПОЖЕЖНИЙ ТА УПРАВЛІННЯ — пристрій, що поєднує в собі функції приладу прийомноконтрольного пожежного та приладу пожежного управління.

ПРИЛАД ПРИЙОМОКОНТРОЛЬНИЙ ПОЖЕЖНИЙ — пристрій, призначений для прийому сигналів від пожежних сповіщувачів, забезпечення електроживленням активних (струмоспоживаючих) пожежних сповіщувачів, видачі інформації на світлові, звукові оповіщувачі та пульти централізованого спостереження, а також формування стартового імпульсу запуску приладу пожежного управління.

ПРИВЕДЕНА ТОВЩИНА МЕТАЛУ — відношення площі поперечного перерізу металевої конструкції до частини її периметра що обігрівається.

ПРИВЕДЕНИЙ ОПІР ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ — величина, зворотна наведеному коефіцієнту теплопередачі огороджувальної конструкції.

ПРИВЕДЕНИЙ (УМОВНИЙ) ІНФІЛЬТРАЦІЙНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ БУДІВЛІ — умовний коефіцієнт теплопередачі (повітря) за рахунок перенесення тепла повітрям, що фільтрується через оболонку будівлі.

ПРИВЕДЕНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ — середньозважений коефіцієнт теплопередачі теплотехнічне неоднорідної огороджувальної конструкції.

ПРИВЕДЕНИЙ ТРАНСМІСІЙНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ БУДІВЛІ — величина, що чисельно дорівнює середньому кондуктивному тепловому потоку, що припадає на одиницю площі огороджувальної оболонки будівлі при різниці внутрішньої і зовнішньої температур повітря в один градус Цельсія.

ПРИМІСЬКА ЗЕЛЕНА ЗОНА — території навколо міст і селищ, що виконують середовищезахистні , екологічні, санітарно-гігієнічні та рекреаційні функції, з встановленими режимами особливого регулювання містобудівної діяльності і використання території.

ПРИЙМАЧ СТІЧНИХ ВОД — водний об’єкт, в який скидаються стічні води.

ПРИЙМАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ЕЛЕКТРОПРОМ НІК) — пристрій, в якому відбувається перетворення електричної енергії в інший вид енергії для її використання.

ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ — контрольні випробування продукції при приймальному контролі.

ПРИЙМАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ — контроль продукції, за результатами якого приймається рішення про її придатність до постачань і (або) використання.

ПРИЗОННИЙ БОЛТ — болт, діаметр гладкої частини стрижня якого визначають з умови забезпечення роботи з’єднання на зріз.

ПРИКВАРТИРНА ДІЛЯНКА — земельна ділянка, що примикає до будинку (квартири) з безпосереднім виходом на нього.

ПРИКЛАД РІШЕННЯ ВУЗЛА — креслення із зображенням будівельного вузла, в якому значення розмірів, марки виробів і матеріалів або інші дані вимагають уточнення стосовно до об’єкта будівництва або можуть бути змінені на розсуд розробника проекту об’єкта будівництва.

ПРИРОДНІ УТВОРЕННЯ, ЗМІНЕНІ В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ЗАЛЯГАННЯ — природні грунти, для яких середні значення показників хімічного складу змінені не менш ніж на 15%.

ПРИРОДНІ ПЕРЕМІЩЕННІ УТВОРЕННЯ — природні грунти, переміщені з місць їх природного залягання, піддані частково виробничій переробці в процесі їх переміщення.

ПРИРОДНІ СИСТЕМИ — просторово обмежена сукупність функціонально взаємозалежних живих організмів і навколишнього їхнього середовища, що характеризується певними закономірностями енергетичного стану, обміну і кругообігу речовин.

ПРИРОДНИЙ (ЕКОЛОГІЧНИЙ) КАРКАС ТЕРИТОРІЇ — сукупність найбільш активних і взаємопов’язаних в екологічному відношенні просторових елементів (річки і річкові долини, лісові масиви і т.д.), від яких залежить життєстійкість природного середовища для даної території.

ПРИРОДНИЙ ПІСОК — неорганічний зернистий сипучий будівельний матеріал, що отримується при розробці піщаних родовищ або розсіві природних гравійнопесчаних сумішей.

ПРИРІСТ АКТИВНОГО МУЛУ — збільшення маси активного мулу, що утворюється в результаті життєдіяльності мікроорганізмів в аеротенку.

ПРИСТАВНИЙ ЗАСІБ ПІДМОЩУВАННЯ — пристрій, стійке положення якого забезпечується кріпленням його до конструкцій будівель і споруд.

ПРИСИПКА — шар м’якого (піщаного) грунту, що відсипається над покладеним в траншею трубопроводом (товщиною 20 см), перед засипанням його розпушеним скельним або мерзлим грунтом до проектної відмітки поверхні землі.

ПРИЧИНА ПОЖЕЖІ (ЗАГОРЯННЯ) — явище або обставина, безпосередньо обумовлена виникнення пожежі (загоряння).

ПРОБА ЦЕМЕНТУ — кількість цементу, відібрана від контрольованої партії (частини партії) для проведення випробувань.

ПРОБНИЙ ТИСК — надлишковий тиск, при якому повинно проводитись випробування арматури і трубопроводу на міцність і щільність (МПа, кгс/см2).

ПРОВАЛ — ділянка земної поверхні, що піддалась руйнуванню під впливом підземних гірничих виробок.

ПЕРЕВІРКА (ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ) НА ЯКІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ — встановлення здатності даної лабораторії проводити випробування за допомогою міжлабораторних порівняльних випробувань.

ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ — систематичний і незалежний аналіз, який дозволяє визначити відповідність діяльності і результатів якості запланованим заходам, а також ефективність впровадження заходів та їх придатність поставленим цілям.

ПЕРЕВІРКА — підтвердження шляхом експертизи та надання об’єктивного доказу того, що встановлені вимоги були виконані.

ПЕРЕВІРКА  ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ — документи і письмові свідчення, що допускають можливість їх повторного отримання і визнані уповноваженими державними органами.

ПРОГАР ДЕРЕВОВОЛОКНИСТОЇ ПЛИТИ — дефект у вигляді місцевого пошкодження деревоволокнистих плит внаслідок підвищених температурних дій, що виявляється по всій товщині плити і характеризується зміною кольору і фізико-механічних властивостей.

ПРОГРАМА ЯКОСТІ — документ, що регламентує конкретні заходи в галузі якості, розподіл ресурсів і послідовність дій, що відносяться до конкретної продукції, послуги, контрактом або проектом.

ПРОГРАМА — послідовність операцій управління, обумовлена ​​блоком управління і пов’язана з включенням, контролем за роботою і вимиканням пальника.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ЗАСІБ) — продукт інтелектуальної діяльності, що включає в себе інформацію, виражену через засоби підтримки.

ПРОГРАМНИЙ БЛОК — пристрій, який реагує на імпульси від систем управління і захисту, виробляє команди управління, керує програмою запуску, контролює роботу пальника і призводить до керованого відключення, захисного відключення або до  блокування, при необхідності. Програмний блок слідкує за виконанням певної послідовності дій і працює спільно з пристроєм контролю полум’я.

ПРОГРЕСУЮЧЕ ОБВАЛЕННЯ — це обвалення конструкцій будівлі (або його частини заввишки два і більше поверхів), що втратили опору в результаті локального руйнування якого-небудь поверху.

ПОВЗДОВЖНІ КРАЇ ГІПСОКАРТОННИХ ЛИСТІВ — облицьована картоном бічна грань по довжині листа.

ПОВЗДОВЖНЯ ПОКОРОБЛЕНІСТЬ ПО КРОМЦІ — покоробленность по довжині в площині, паралельній пласті.

ПОВЗДОВЖНЯ ПОКОРОБЛЕНІСТЬ ПО ПЛАСТУ — покоробленность по довжині в площині, перпендикулярній пласті.

ПОВЗДОВЖНІЙ ЗРАЗОК ГІПСОКАРТОННИХ ЛИСТІВ — зразок, вирізаний з листа, напрям довжини якого співпадає з довжиною листа.

ПРОДУБИНА — поверхнева (глибиною до 5 мм), червонувато-коричневе або синювато-буре забарвлення, що виникає в деревині в результаті окислення дубильних речовин. (Зустрічається на породах, деревина або кора яких багаті дубильними речовинами. Характерна для сплавленої деревини).

ПРОДУКТИ КОРОЗІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ — речовини, що утворюються при корозії будівельних матеріалів.

ПРОДУКЦІЯ З ОПАДІВ — опади, перероблені біотехнологічними (в тому числі компостуванням), фізичними і хімічними методами, що відповідають вимогам цього стандарту та мають товарний вигляд.

ПРОДУКЦІЯ — результат діяльності чи процесів. Продукція може містити послуги, обладнання, переробляються матеріали, програмне забезпечення чи комбінації з них.

ПРОЇЗД — територія, призначена для руху транспорту і переходів, що включає односмугову проїзну частину, узбіччя, кювети.

ПРОЕКТ ЗАБУДОВИ — містобудівна документація, яка визначає архітектурно-просторове рішення забудови, використання земельних ділянок, параметри транспортної та інженерної інфраструктури, вирішення з благоустрою та озеленення території, лінії регулювання забудови.

ПРОЕКТ ПЛАНУВАННЯ — містобудівна документація, яка визначає планувальну структуру території, пропозиції щодо розвитку забудови, культурно-побутового, транспортного обслуговування, інженерного забезпечення та встановлює регламент містобудівного зонування території та основні показники її містобудівного розвитку.

ПРОЕКТУВАЛЬНИК — юридична (фізична) особа, яка виконує, за дорученням замовника, розробку проектної документації та має ліцензію на ці роботи.

ПРОЕКТНА ПІДГОТОВКА БУДІВНИЦТВА — комплекс робіт, що проводяться з метою оформлення Дозволу та Ордера на виробництво будівельних робіт, що включають розробку, погодження та затвердження проектної документації, розробку робочої документації.

ПРОЕКТНИЙ ВІК БЕТОНУ — час, протягом якого має бути забезпечено досягнення бетоном заданих вимог по маркам, класам або за іншими показниками, яке встановлюється в нормативно-технічній документації на бетонні чи залізобетонні вироби або в робочих кресленнях бетонних та залізобетонних монолітних споруд.

ПРОЖИЛКИ — плямистість у вигляді тонких жовтувато-бурих смужок пухкої тканини, розташованих по границі річних шарів. (Представляють собою зарослі сліди ушкоджень камбіального шару дерева личинками деяких видів мух).

ПРОМІЛЕ (від лат. Pro mille, букв. «За тисячу») — одна тисячна частка, 1/10 відсотка. Позначається (‰). Зазвичай використовується для позначення частки чогось по відношенню до цілого. Кількість нулів в позначенні (3 нуля) відповідає кількості нулів у числі 1000. Так, 1 ‰ = 1/1000 = 0,001 = 0,1%; 0 ‰ = 0; 0,07 ‰ = 0,00007; 30 ‰ = 0,03; 45,1 ‰ = 0,0451; 1000 ‰ = 1 ; 2000 ‰ = 2; 10 ‰ = 1%. Величина в проміле від маси, вираженої в кілограмах, еквівалентна масі в грамах. Від маси в тоннах — кілограмам.

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ОБЄКТІВ (ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА) — стан захищеності життєво важливих інтересів особистості і суспільства від аварій на небезпечних виробничих об’єктах і наслідків зазначених аварій.

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА — стан об’єкта, підприємства, виробництва, обумовлена комплексом технічних і організаційних заходів, що забезпечує стабільність параметрів технологічного процесу і виключає (або зводить до мінімуму) небезпеку виникнення аварійної ситуації або, у разі її виникнення, запобігання впливу на людей викликаних нею небезпечних і шкідливих факторів та забезпечення збереження матеріальних цінностей.

ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ — виготовлення в промислових умовах матеріалів (у тому числі штучних), призначених для створення будівельних конструкцій будівель і споруд та виготовлення будівельних виробів.

ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ — тверді відходи виробництва, отримані в результаті хімічних і термічних перетворень матеріалів природного походження.

ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ — витрата води через водозливну арматуру при незатопленій воронці випуску.

ПРОРІЗНА ГАЙКА — шестигранна гайка з радіально розташованими прорізами під шплінт з боку однієї з торцевих поверхонь.

ПРОРІСТЬ — заростаюча або заросла рана, що супроводжується радіальною щелевидною порожниною, як правило заповнена залишками кори і омертвілими тканинами. (Виникає в зростаючому дереві, іноді супроводжується розвитком у прилягаючій деревині засмолка, грибних ядрових плям і смуг, ядрової гнилі).

ПРОСКАКУВАННЯ ПОЛУМ’Я НА СПОЛАХ — явище, що характеризується запаленням газу на соплі в результаті проскакування полум’я усередину пальника або в результаті поширення полум’я поза пальника.

ПРОСКАКУВАННЯ ПОЛУМ’Я — явище, що характеризується відходом полум’я усередину корпуса пальника.

ПРОСТА ПОКОРОБЛЕНІСТЬ — поздовжня покоробленность в пласті, що характеризується тільки одним вигином.

ПРОТИАВАРІЙНИЙ ЗАХИСТ — пристрій аварійного відключення газу.

ПРОТИВАГА — вантажі, що прикріплюються до противовагової консолі або до поворотної платформи для урівноваження ваги робочого вантажу і (або) окремих частин крана під час роботи.

ПРОТИДИМНИЙ ЗАХИСТ — комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей диму, підвищеної температури та токсичних продуктів горіння.

ПРОТИМОРОЗНІ ДОБАВКИ — речовини, що знижують температуру замерзання води і сприяють твердінню бетону при негативних температурах.

ПРОТИПОЖЕЖНІ ДВЕРІ (ВОРОТА, ВІКНО, ЛЮК) — конструктивний елемент, слугує для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах і перешкоджає поширенню пожежі у прилеглі приміщення протягом нормованого часу.

ПРОТИПОЖЕЖНА ПЕРЕШКОДА — конструкція у вигляді стіни, перегородки, перекриття або об’ємний елемент будівлі, що призначені для запобігання поширенню пожежі у прилеглі до неї приміщення протягом нормованого часу.

ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ — сукупність інженерно-технічних засобів і споруд, що забезпечують подачу води для гасіння пожежі.

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ СТАН ОБ’ЄКТА — стан об’єкта, що характеризується числом пожеж і шкодою від них, числом загорянь, а також травм, отруєнь і загиблих людей, рівнем реалізації вимог пожежної безпеки, рівнем боєготовності пожежних підрозділів та добровільних формувань, а також протипожежної агітації та пропаганди.

ПРОТИПОЖЕЖНА ЗАВІСА — димонепроникна конструкція з нормованою межею вогнестійкості, виконана з негорючих матеріалів і опускається при пожежі для відділення сцени від залу для глядачів.

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ КЛАПАН — пристрій, що автоматично перекриває при пожежі проріз в захисній конструкції, канал або трубопровід і перешкоджає поширенню вогню і диму протягом нормованого часу.

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ РОЗРИВ — нормована відстань між будівлями і (або) спорудами, встановлювана для запобігання поширенню пожежі.

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ РЕЖИМ — комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об’єкта (виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ — документ, що містить результати випробувань і іншу інформацію, що відноситься до випробувань.

ПРОТОКОЛ — документ, що представляє об’єктивний доказ про виконану роботу або досягнутих результатах.

ПРОТЯЖНИЙ ДЕФЕКТ — дефект, умовна протяжність або наведена протяжність якого перевищує значення, встановлені для точкового дефекту.

ПРОФІЛЬОВАНІ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТІ ПЛИТИ — деревоволокнисті плити, лицьовому пласту якої надано встановлений профіль.

ПРОФІЛОГРАФ — геодезичний висотомір, змонтований на рухомій основі, що  викреслюють профіль колії або реєструючий висоти точок місцевості.

ПРОФІЛЬ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИХ ЛИСТІВ — геометрична форма поперечного перерізу азбестоцементних хвилястих листів.

ПРОЦЕС — сукупність взаємопов’язаних ресурсів і діяльності, яка перетворює вхідні елементи у вихідні. До ресурсів можуть належати: персонал, засоби обслуговування, устаткування, технологія і методологія.

МІЦНІСТЬ НА ЗСУВ ПРИ ОСЬОВИХ І ТАНГЕНЦІАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ — здатність ізольованої труби витримувати навантаження зсуву, діючу між тепловою ізоляцією з пінополіуретану з поліетиленовою оболонкою і сталевою трубою в осьовому і тангенціальному напрямках.

ПРОШЛІФОВКА ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ — дефект шліфування у вигляді місцевого зняття зовнішнього шару деревностружкової плити до нижчерозташованого шару.

ПРОШЛІФОВКА — видалення при шліфуванні частини лісоматеріалу нижче оброблюваної поверхні.

ПРУЖИННІ ШАЙБИ — розрізна кругла шайба, кінці якої розташовані в різних площинах, що служить для запобігання самовідгвинчування кріпильних виробів при її пружній деформації під навантаженням.

ПРУЖИННИЙ ШТИФТ — циліндричний штифт трубчастого перетину з подовжнім пазом по його довжині, згорнутий з пружинної сталі.

ПРЯМЕ ВИПАРОВУВАЛЬНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ — охолодження повітря рециркулючою водою.

ПРЯМИЙ УДАР БЛИСКАВКИ (УРАЖЕННЯ БЛИСКАВКОЮ) — безпосередній контакт каналу блискавки з будівлею чи спорудою, що супроводжується протіканням через нього струму блискавки.

ПРЯМОТОЧНИЙ ВОДОГРІЙНИЙ КОТЕЛ — водогрійний котел з послідовним однократним примусовим рухом води.

ПРЯМОШОВНІ ЕЛЕКТРОЗІВАРНІ СТАЛЕВІ ТРУБИ — електрозварна сталева труба, виготовлена ​​шляхом зварювання прямого стику.

ПУДРКЛОЗЕТ — туалет, в якому фекальні відходи піддаються обробці порошкоподібним складом, як правило, торфом, і містяться в сухому вигляді в ізольованій ємності (засмолений ящик з кришкою) до утворення компосту.

ПУНКТ ЖИВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ — електричний розподільний пристрій для з’єднання розподільної мережі зовнішнього освітлення з трансформаторними підстанціями або відгалуженнями від зборок.

ПУСКОВИЙ ЗАПАЛЮЮЧИЙ ПАЛЬНИК — запальник, яка працює тільки під час розпалу.

ПУСТОТІЛІ ЗАКЛЕПКИ — заклепка зі стрижнем трубчастого перетину.

ПУСТОТНА ПІДЛОГА — підлога, що складається з твердого покриття по лагам і звукоізоляційних прокладок, покладених на плити перекриття.

ПУЦОЛАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ — здатність тонкоподрібненого матеріалу в присутності вапна проявляти гідравлічні властивості.

ПУЦЦОЛАНОВА ДОБАВКА (ПУЦЦОЛАН) — активна мінеральна добавка до цементу, що володіє пуццоланічними властивостями.

ПУЧКИ ДЕРЕВНИХ ВОЛОКОН НА ПЛАСТАХ ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ — дефект у вигляді включень нерозмолотих деревних частинок на пласті деревоволокнистої плити з тонкодисперсним лицьовим шаром.

ПИЛЕСМОЛЯНА ПЛЯМА НА ПЛАСТАХ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТОЇ (ДЕРЕВОСТРУЖКОВОЇ ) ПЛИТИ — пляма на пласті деревоволокнистої (деревностружкової) плити від деревного пилу з підвищеним вмістом зв’язуючого.

ПЛЯМИСТІСТЬ ДЕРЕВИНИ (ПЛЯМИСТІСТЬ) — забарвлення заболоні листяних порід у вигляді плям і смуг без зниження твердості деревини, що виникає в зростаючих деревах і близька за кольором до забарвлення ядра.

ПЛЯМА НА ПЛАСТАХ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТОЇ  (ДЕРЕВОСТРУЖКОВОЇ) ПЛИТИ ВІД В’ЯЖУЧИХ — пляма на пласті деревоволокнистої (деревностружкової) плити від підвищеного вмісту зв’язуючого.

ПЛЯМА НА ПЛАСТАХ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТОЇ  (ДЕРЕВОСТРУЖКОВОЇ) ПЛИТИ — дефект у вигляді обмеженого ділянки на пласті деревоволокнистої (деревностружкової) плити, що виділяється за кольором.

ПЛЯМА — зона іншого забарвлення розміром більше 1 мм, що відрізняється від основного кольору.