Хмарка тегів:

Н

НАБІР МОБІЛЬНИХ (ІНВЕНТАРНИХ) БУДІВЕЛЬ І СПОРУД — сукупність мобільних (інвентарних) будівель і споруд різного функціонального призначення, типу і місткості (потужності і ін) необхідних для забезпечення нормальної діяльності експлуатуючої їх організації.

НАВІСНІ ЗАСОБИ ПІДМОЩУВАННЯ— пристрої, що нерухомо прикріплюються до конструкцій будівель і споруд спеціальними деталями.

НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ — ступінь прямого і непрямого впливу людини і його діяльності на природні комплекси та окремі компоненти природного середовища.

НАВАНТАЖЕННЯ НА АКТИВНИЙ МУЛ — маса забруднюючих речовин, що припадає на один кілограм сухого залишку активного мулу на добу.

НАВАНТАЖЕННЯ ПО ЗАБРУДНЮЮЧІЙ РЕЧОВИНІ СТІЧНИХ ВОД — маса забруднюючих речовин стічних вод в інтервал часу, віднесена до одиниці поверхні або обсягу споруди.

НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ — зусилля, напруження, деформація, розкриття тріщин, викликані силовими впливами.

НАДВІРНА ВБИРАЛЬНЯ — легка будівля, що розміщується над вигрібною ямою.

НАДВІРНІ СПОРУДИ — розташовані на індивідуальному земельній ділянці гаражі, господарські будівлі для зберігання садово-городнього інвентарю, утримання худоби та птиці, літні кухні, лазні, дворові вбиральні, навіси, альтанки і т.п.

НАДІЙНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ — властивість будівельного об’єкта виконувати задані функції протягом необхідного проміжку часу.

НАДІЙНІСТЬ — здатність виробу виконувати необхідні функції в заданих умовах протягом заданого періоду часу.

НАДЗЕМНА АВТОСТОЯНКА ЗАКРИТОГО ТИПУ — автостоянка з зовнішніми стіновими огорожами.

НАГЛЯД ЗА ЯКІСТЮ — безперервне спостереження і перевірку стану об’єкта, а також аналіз протоколів з метою посвідчення того, що встановлені вимоги виконуються.

НАЗЕМНІ І НАДЗЕМНІ (НА ЕСТАКАДАХ ТА ІН.) СПОРУДИ — споруди, що розміщуються вище рівня земної поверхні (площинні і багатоярусні), а також в надземному просторі.

НАКЛАДНИЙ ЗАМОЧНОСКОБЯНИЙ ВИРІБ — виріб, укріплене на поверхні дверей або вікна.

НАХИЛ ВОЛОКОН — відхилення напрямку волокон від повздовжньої осі лісоматеріалу. (В круглих лісоматеріалах нахил волокон обумовлений спіральним розташуванням волокон).

НАХИЛ ІНТЕРВАЛІВ У МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ — відношення різниці осідань двох сусідніх точок мульди до відстані між ними.

НАКОЛИ (ВИДИМІ ВАДИ ДЕРЕВИНИ) — місцеве пошкодження лісоматеріалу гострим предметом (наприклад, багром). Спостерігається в круглих лісоматеріалах, пилопродукции і деталях у вигляді неглибоких (1,52,0 см), а в шпоні — наскрізних отворів.

НАКОЛИ (ВИРОБИ САНІТАРНІ КЕРАМІЧНІ) — поглиблення у вигляді точки на поверхні глазурі.

НАМИВНІ ГРУНТИ — техногенні грунти, переміщення та укладання яких здійснюються за допомогою засобів гідромеханізації.

НАПІРНІ РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ — резервуар для води, службовець для створення напору у водопровідній мережі.

ЗОВНІШНЯ ТРУХЛЯВА ГНИЛЬ — бура тріщинувата гниль, що виникає переважно в зовнішній, як у заболонної, так і ядрової частині лісоматеріалів при їх неправильному зберіганні під впливом сильних дереворуйнуючих грибів. (Охоплює лісоматеріал по всьому поперечному перерізу або тільки по частині й поширюється вглиб, нерідко розвивається по тріщинах. На поверхні ураженої деревини часто спостерігаються тяжи грибниці й плодові тіла).

ЗОВНІШНЄ АРХІТЕКТУРНЕ ОСВІТЛЕННЯ — штучне освітлення фасадів будинків і споруд, творів монументального мистецтва та елементів міського ландшафту для забезпечення їх художньої виразності, що відповідає вимогам екології зорового сприйняття і соціально-економічної ефективності.

ЗОВНІШНІЙ ДЕКОРАТИВНИЙ ШАР ПАНЕЛІ — не основний шар панелі, розташований з боку її зовнішньої (фасадної) поверхні і призначений для виконання тільки декоративних функцій. Зовнішній декоративний шар панелі складається з оздоблювального покриття (наприклад, водоемульсійними полімерцементними, вапнянополімерними складами і фарбами), що наноситься в один або два шари, або облицювання, що додають поверхні панелі необхідний колір і фактуру і не виконують захисних функцій.

ЗОВНІШНІЙ ЗАХИСНОДЕКОРАТІВНИЙ ШАР ПАНЕЛІ — не основний шар панелі, розташований з боку її зовнішньої (фасадної) поверхні і призначений для захисту в процесі експлуатації основних шарів панелі від зовнішніх кліматичних впливів (або зменшення їх інтенсивності) і виконання декоративних функцій. Зовнішній захиснодекоратівний шар панелі складається з наступних одного або декількох шарів: шари з розчину або бетону, облицювання плитками або листовими виробами, оздоблювального покриття (наприклад, фарбами), гідрофобного покриття або шарів з інших матеріалів і виробів, що виконують захисні і декоративні функції.

НАРЯД — складене на спеціальному бланку завдання на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

НАСАДКА— пристрій для випуску і формування струменя (струменів) вогнегасної речовини.

НАСЕЛЕННЯ БУДІВЛІ — розрахункова чисельність людей, на яку розраховане будівлю.

НАСОСНІ УСТАНОВКИ ХОЛОДНОЇ ВОДИ — установки підкачувальних насосів холодного водопроводу на одну будівлю чи групу будівель, які розміщуються в окремій будівлі або прибудові до будинку, в умовах відсутності ЦТП або недостатності площі для їх розміщення в ньому.

НАСИП — земляні споруди, призначені для прокладання трубопроводів при перетині низьких або складних ділянок місцевості, а також для влаштування по них полотна доріг або пом’якшення профілю траси при плануванні смуги будівництва за допомогою додаткового відсипання грунту.

НАСИПНІ ГРУНТИ — техногенні грунти, переміщення та укладання яких здійснюються з використанням транспортних засобів, вибуху.

НАТУРНІ КОРОЗІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ — корозійні випробування, що проводяться в природних умовах.

НЕОБРІЗНИЙ ПИЛОМАТЕРІАЛ (ЗАГОТІВЛЯ) — пиломатеріал (заготівля) з необпиленим або частково обпиляними кромками.

НЕСПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ БАЛКОНІВ, ЛОДЖІЙ І ТЕРАС — несприятливими умовами для проектування балконів, лоджій та терас є: в I і II кліматичних районах — середньомісячна температура повітря і середньомісячна швидкість вітру в липні: нижче 4 ° С при будь-яких швидкостях вітру; 48 ° С і швидкості вітру до 4 м / с; 812 ° С і швидкості вітру 45 м / с; 1216 ° С і швидкості вітру більше 5 м / с; шум від транспортних магістралей або промислових територій 75 дБ і більше на відстані 2 м від фасаду житлового будинку; концентрація пилу в повітрі 1,5 мг/м3 і більше протягом 15 днів і більше за три літні місяці.

НЕВИДИМА ПОВЕРХНЯ — поверхня виробу, невидима спереду і збоку при положенні виробу, відповідно експлуатаційному.

НЕВИПАДАЮЧИЙ ГВИНТ — гвинт, діаметр гладкої частини стрижня якого менше внутрішнього діаметра різьби.

НЕГЛИБОКА ЧЕРВОТОЧИНА — червоточина, проникаюча в деревину на глибину не більше 15 мм в круглих лісоматеріалах і не більше 5 мм — в пилопродукции і деталях.

НЕГЛИБОКІ ПОШКОДЖЕННЯ ДЕРЕВИНИ ПАРАЗИТНИМИ РОСЛИНАМИ — пошкодження деревини паразитними рослинами на глибину не більше 5 мм.

НЕДОГРІВ ВОДИ ДО КИПІННЯ — різниця між температурою кипіння води, яка відповідає робочому тиску води, і температурою води на виході з водогрійного котла, що забезпечує відсутність закипання води в трубах поверхонь нагріву котла.

НЕДОШЛІФОВКА ДЕРЕВОВОЛОКНИСТОЇ (ДЕРЕВОСТРУЖКОВОЇ) ПЛИТИ — дефект шліфування у вигляді нешліфованої ділянки пласту деревоволокнистої (деревностружкової) плити.

НЕДОШЛІФОВКА — нешліфована ділянка поверхні лісоматеріалу.

НЕСПРАВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТА БУДІВЛІ — стан елемента, при якому їм не виконується хоча б одна із заданих експлуатаційних вимог.

НЕКАПІТАЛЬНЕ  БУДІВНИЦТВО — будівництво об’єктів площею більше 20 м2 з легких збірних конструкцій, які не передбачають улаштування заглиблених фундаментів і підземних приміщень.

НЕВЕЛИКА ЧЕРВОТОЧИНА — глибока червоточина з отворами не більше 3 мм.

НЕСУЧА ПАНЕЛЬ — панель, не призначена для спирання на неї конструкцій будівлі (крім віконних і дверних блоків і легких міжвіконних вставок).

НЕОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ — документ, розроблений у складі проектної документації, якщо він не є основним документом (пояснювальна записка, схема розташування, відомість витрати сталі, креслення форми і т.д.)

НЕПОВНЕ ЗГОРЯННЯ — таке згоряння газу, коли хоча б одна з горючих складових присутня в продуктах згорання в значній пропорції.

НЕПОСТІЙНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ — місце, де люди працюють менше 2 г. в зміну безперервно або менше 50% робочого часу.

НЕПРОФРЕЗЕРОВКА — непрофрезерована ділянка поверхні пилопродукції або деталі, що зазнала фрезеровання.

НЕРІВНОМІРНОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ — коливання витрат води в інтервал часу.

НЕРІВНОМІРНІСТЬ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ — відношення середнього значення до найменшого значення КПО в межах характерного розрізу приміщення.

НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ  ТЕРМОСТАТ УПРАВЛІННЯ — термостат, який налаштований виробником на певне значення температури води і не дозволяє задати інше значення температури.

НЕРУДНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ — неорганічні зернисті сипкі будівельні матеріали, одержувані з гірських порід, у тому числі з попутно видобутих порід і відходів збагачення гірничозбагачувальних підприємств, і застосовуються в будівництві без зміни їх хімічного складу і фазового стану.

НЕСАНКЦІОНОВАНІ ЗВАЛИЩА ВІДХОДІВ — території, які використовуються, але не призначені для розміщення на них відходів.

НЕВІДПОВІДНІСТЬ — невиконання встановленого вимоги.

НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ (КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ) — конструкція, яка сприймає зовнішні навантаження і передає їх іншим конструкціям або основі.

НЕСУЧА ПАНЕЛЬ — панель, призначена для спирання на неї конструкцій будівлі.

НЕСУЧА СИСТЕМА — просторова конструкція, основа будівлі, що складається із стрижневих, площинних або об’ємних елементів, що забезпечує міцність, жорсткість, стійкість і просторову незмінюваність будівлі в цілому.

НЕЗЙОМНИЙ ВАНТАЖОЗАХОПЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ — пристрій до якого можна підвішувати вантаж, відповідної вантажопідйомності нетто, та яке постійно закріплене на нижньому кінці підйомного пристрою. Незйомні вантажозахоплювальні пристрої є частиною крана.

НІВЕЛІР — геодезичний висотомір для визначення перевищень горизонтальною лінією візування (по конструктивному оформленню розрізняють нівеліри з рівнем при трубі і з компенсатором).

НИЖНЯ ЧАСТИНА — частина товщини паркетної планки від зворотного боку до нижньої кромки гребеня або паза.

НИЖЧА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ГАЗУ — кількість тепла, що виділяється при повному згорянні одиниці об’єму або одиниці маси сухого газу при нормальних умовах без урахування теплоти конденсації водяної пари продуктів згоряння газу.

НОМЕНКЛАТУРА МОБІЛЬНИХ (ІНВЕНТАРИХ) БУДІВЕЛЬ І СПОРУД — перелік різновидів мобільних (інвентарних) будівель і споруд, систематизований за функціональним призначенням, із зазначенням основного показника.

НОМІНАЛЬНА ПЛОЩА ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ — площа поперечного перерізу, еквівалентна площі поперечного перерізу круглого гладкого стрижня того ж номінального діаметра.

НОМІНАЛЬНА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ — теплова потужність, зазначена виготовлювачем.

НОМІНАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ НА ВХОДІ В ВОДОГРІЙНИЙ КОТЕЛ — температура води, яка повинна забезпечуватися на вході в водогрійний котел при номінальній теплопродуктивності з урахуванням допустимих відхилень.

НОМІНАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ НА ВИХОДІ З ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА — температура води, яка повинна забезпечуватися на виході з водогрійного котла при номінальній теплопродуктивності з урахуванням допустимих відхилень.

НОМІНАЛЬНА ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ — найбільша теплопродуктивність, яку водогрійний котел повинен забезпечувати при тривалій експлуатації при номінальних значеннях параметрів води з урахуванням допустимих відхилень.

НОМІНАЛЬНА ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ — теплопродуктивність, зазначена виготовлювачем.

НОМІНАЛЬНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ОПІР ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ — перепад тиску води, виміряний за вхідний і перед вихідною арматурою, при номінальній теплопродуктивності водогрійного котла і при номінальних значеннях параметрів води.

НОМІНАЛЬНИЙ ТИСК — статичний тиск газу, відповідний номінальній тепловій потужності котла при його роботі на еталонному газі.

НОМІНАЛЬНА НАПРУГА — напруга або діапазон напруг, зазначений виробником, при якому котел може нормально працювати.

НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР АРМАТУРНОЇ СТАЛІ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ (НОМЕР ПРОФІЛЮ) — діаметр рівновеликого по площі поперечного перерізу круглого гладкого стрижня.

НОМІНАЛЬНА ВИТРАТА ВОДИ ЧЕРЕЗ ВОДОГРІЙНИЙ КОТЕЛ — витрата води через водогрійний котел при номінальній теплопродуктивності і при номінальних значеннях параметрів води.

НОМІНАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПОТІК, кВт — тепловий потік, який визначається при нормованих умовах: температурний напір 70 ° С, витрата теплоносія 0,1 кг / с при його русі у приладі за схемою «зверху вниз», атмосферний тиск 1013,3 гПа.

НОМОГРАМНИЙ КІПРЕГЕЛЬ — кіпрегель з номограмами відстаней і перевищень, зображуваними в полі зору труби.

НОРМА ВОДОВІДВЕДЕННЯ СТІЧНИХ ВОД — обсяг стічних вод в інтервал часу від одного споживача або на одиницю продукції що виробляється.

НОРМАЛЬНА ГУСТИНА ЦЕМЕНТНОГО ТІСТА — водоцементне відношення у відсотках, при якому досягається нормована консистенція цементного тіста.

НОРМАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ — експлуатація, здійснювана (без обмежень) відповідно до передбачених у нормах або завданнях на проектування технологічними або побутовими умовами.

НОРМАЛЬНІ УМОВИ — температура навколишнього середовища 20 ° С, атмосферний тиск 101,3 кПа.

НОРМАТИВ ВИТРАТИ ПАЛИВА НОЕНЕРГЕТІЧЕСКІХ РЕСУРСІВ (ТЕХНІЧНИЙ НОРМАТИВ) — науково і технічно обгрунтована величина норми витрати енергії (палива), встановлювана в нормативній та технологічній документації на конкретний виріб, яка характеризує гранично допустиме значення споживання енергії (палива) на одиницю продукції, що випускається або в регламентованих умовах використання енергетичних ресурсів.

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (СТАНДАРТИ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ) — документи, що містять вимоги безпеки, правила, загальні принципи, характеристики, які стосуються визначених видів діяльності або їх результатів і доступні широкому колу споживачів (користувачів).

НОРМАТИВНА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОДАЧІ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН — інтенсивність подачі вогнегасної речовини, встановлена ​​в нормативній документації.

НОРМАТИВНА ВОГНЕГАСНА КОНЦЕНТРАЦІЯ — вогнегасна концентрація, встановлена ​​в діючих нормативних документах.

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ДОКУМЕНТ — державні та галузеві стандарти, технічні умови, галузеві керівні документи, правила і т.д.

НОРМАТИВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ — це встановлені нормами гранично допустимі показники для даного виду продукції, типу конструктивної системи, виду виробництва або типу будівлі.