Хмарка тегів:

М

МАГІСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД — трубопровід, що з’єднує розподільні пристрої установок газового пожежогасіння з розподільними трубопроводами.

МАГНЕЗІАЛЬНА КОРОЗІЯ БЕТОНУ — корозія бетону в результаті взаємодії цементного каменю з розчинами магнезіальних солей.

МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ НА ВИХОДІ З ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА — температура води на виході з водогрійного котла, при якій забезпечується номінальне значення недогріву води до кипіння при робочому тиску.

МАКСИМАЛЬНОДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПОЖЕЖНИ СПОВІЩУВАЧ — пожежний сповіщувач, який поєднує функції максимального та диференціального теплових пожежних сповіщувачів.

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ ЧАС ЗАПАЛЮВАННЯ — захисний час при запалюванні, виміряний в найбільш несприятливих умовах температури навколишнього середовища і зміни живлячої напруги.

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ — пожежний сповіщувач, який формує сповіщення про пожежу при перевищенні температури навколишнього середовища встановленого граничного значення — температури спрацьовування сповіщувача.

МАКУЛАТУРА — паперові і картонні відходи, відбраковані і вийшли з ужитку, папір, картон, друкарські вироби, ділові папери.

МАЛОЗНАЧНИЙ ДЕФЕКТ — дефект, який істотно не впливає на використання продукції за призначенням і її довговічність.

МАЛОПОВЕРХОВА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА — будинки до 4 поверхів.

МАНСАРДА — житлове приміщення горищного типу, утворене на останньому поверсі будинку з мансардним дахом. Популярність будинкам з подібною архітектурою приніс француз Франсуа Мансар своєю роботою в Парижі в середині XVII століття. З початку XIX століття, у зв’язку з індустріалізацією й урбанізацією, в мансардах жили переважно бідні люди.

МАНСАРДНЕ ВІКНО — вікно, яке встановлюється в похилій площині даху.

МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ (МАНСАРДА) — верхній поверх у горищному просторі, фасад якого, як правило, повністю або частково утворений дахом. Використовується для житла, господарських цілей (або) закладів громадського призначення.

МАРКА БЕТОНУ — одне з нормованих значень уніфікованого ряду даного показника якості бетону, що приймається по егосреднему значенням.

МАСОВА ВИТРАТА ГАЗУ — маса газу, споживаного котлом в одиницю часу.

МАСТИКА ТВЕРДІЮЧОГО ТИПУ (ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЙГЕРМЕТІКІ) — матеріали, які переходять в робочий стан за рахунок видалення що входять до їх складу низькомолекулярних компонентів (розчинників).

МАСТИКИ НЕВЕРДІЮЧОГО ТИПУ (ГЕРМЕТИКИ, ПАСТИ, ЗАМАЗКА) — матеріали, консистенція яких після виготовлення та в процесі експлуатації практично не змінюється.

МАТЕРІАЛИ З ВІДСІВІВ ДРІБЛЕННЯ — неорганічні зернисті сипучі будівельні матеріали, одержувані в процесі дроблення скельних гірських порід, гравію і валунів при виробництві щебеню.

МАТОВІСТЬ — зменшення або відсутність блиску блискучої глазурі.

ПОВІЛЬНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ — фільтр для очищення води, працюючий при швидкості фільтрування води 0,10,2 м / ч.

МІЖБЛОЧНИЙ  ЗВ’ЯЗОК — частина лінії трубопроводу, що з’єднує технологічні блоки з блоками комунікацій.

МІЖПОВЕРХОВИЙ ЛЮДСЬКИЙ ПОТІК — чисельність людей, що переміщаються між поверхами за певний період часу, люд / год

МІЖЛАБОРАТОРНІ ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ — організація, проведення та оцінка випробувань одних і тих же або подібних об’єктів двома або кількома лабораторіями відповідно до заздалегідь встановлених умов.

МІЖМАГІСТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ («Зелений Клин») — території, розташовані між основними радіальними транспортними напрямками, уздовж яких сформувалися основні системи міських поселень, використовувані в основному для сільського розселення, сільського та лісового господарства, які мають рекреаційне, історикокультурное, водоохоронне, природоохоронне значення.

МІЖСЕЛИЩНІ ТЕРИТОРІЇ — території за межами кордонів поселень.

МІСЦЕВЕ ВКЛЮЧЕННЯ (ПУСК) УСТАНОВКИ — включення (пуск) від пускових елементів, встановлюваних в приміщенні насосної станції або станції пожежогасіння.

МІСЦЕВЕ ОСВІТЛЕННЯ — освітлення, додаткове до загального, створюване світильниками, концентрує світловий потік безпосередньо на робочих місцях.

МІСЦЕВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ — матеріали природного і техногенного походження, використовувані для виробництва бетону, цегли, баласту та інших будівельних виробів.

МІСЦЕВІ ВІДСМОКТУВАЧІ — пристрій для вловлювання шкідливих і вибухонебезпечних газів, пилу, аерозолів і парів (зонт, бортовий відсмоктувач, витяжна шафа, кожух — воздухоприемник і т.п.) біля місць їх утворення (верстат, апарат, ванна, робочий стіл, камера, шафа тощо), що приєднуються до воздуховодів систем місцевих відсмоктувачів і є, як правило, складовою частиною технологічного обладнання.

МІСЦЕ ПОСТІЙНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДЕЙ В ПРИМІЩЕННІ — місце, де люди перебувають більше 2 г. безперервно.

МІСЦЕ СТОЯНКИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА(МС) — частина перону або площадки спеціального призначення аеродрому, призначена для стоянки повітряного судна з метою його обслуговування та зберігання. Аеродромні споруди включають в себе грунтові елементи льотного поля, грунтові основи, аеродромні покриття, водовідвідні та дренажні системи, а також спеціальні майданчики та конструкції.

МЕТАЛІЗАЦІЙНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ — захисне покриття, що отримується шляхом напилення розплавленого металу на поверхню, що захищає конструкції або її елементів.

МЕТАТЕНКИ ДЛЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД — споруда для анаеробного зброджування осаду стічних вод, а також висококонцентрованих стічних вод при підвищених температурах.

МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ — встановлені технічні правила проведення випробувань.

МЕХАНІЗОВАНА АВТОСТОЯНКА — автостоянка, в якій транспортування автомобілів в місця (комірки) зберігання здійснюється спеціальними механізованими пристроями (без участі водіїв).

МЕХАНІЗМ ВИСУВАННЯ  СТРІЛИ — приводний пристрій для зміни довжини стріли крана.

МЕХАНІЗМ ЗМІНИ ВИЛЬОТУ — приводний пристрій для зміни вильоту шляхом зміни кута нахилу стріли і (або) гуська.

МЕХАНІЗМ ПЕРЕСУВАННЯ КРАНА — приводний пристрій для пересування крана.

МЕХАНІЗМ ПЕРЕСУВАННІ ВІЗКА АБО ТАЛІ — приводний пристрій для пересування вантажного візка чи талі.

МЕХАНІЗМ ПОВОРОТУ — приводний пристрій для обертання поворотної частини крана в горизонтальній площині.

МЕХАНІЗМ ПІДЙОМУ — приводний пристрій для підіймання та опускання вантажу.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ — елемент вантажозахватного засобу, що забезпечує механізацію стропування, розстропування і орієнтацію вантажу.

МЕХАНІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД — технологічний процес очищення стічних вод механічними і фізичними методами.

МЕХАНІЧНИЙ ЦЕНТРИР — геодезичний центрир, що  задає положення прямовисної лінії механічним елементом.

МІКРОКЛІМАТ ПРИМІЩЕННЯ — стан внутрішнього середовища приміщення, що характеризується наступними показниками: температура повітря приміщення; радіаційна температура приміщення; швидкість руху повітря в приміщенні; відносна вологість повітря в приміщенні.

МІКРОФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ — сітчастий фільтр для затримання дрібних завислих речовин і планктону.

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ — перетворення органічних сполук, що містяться в стічних водах, в неорганічні речовини.

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ СКЛАД КЛІНКЕРУ — зміст основних клінкерних мінералів, визначених розрахунковим шляхом на основі даних хімічного аналізу.

МІНЕРАЛЬНА ДОБАВКА ДО ЦЕМЕНТУ —  матеріал, що вводиться в цемент з метою досягнення певних показників якості та (або) економії паливно-енергетичних ресурсів.

МІНІМАЛЬНА ВОГНЕГАСНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ЗАСОБІВ ОБ’ЄМНОГО ГАСІННЯ — найменша концентрація засобів об’ємного гасіння в повітрі, яка забезпечує миттєве гасіння дифузійного полум’я речовини в умовах досвіду.

МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ НА ВХОДІ В ВОДОГРІЙНИЙ КОТЕЛ — температура води на вході в водогрійний котел, що забезпечує допустимий рівень низькотемпературної корозії труб поверхонь нагріву.

МІНІМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК У ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ — мінімально допустимий тиск води на виході з водогрійного котла, при якому забезпечується номінальне значення недогріву до кипіння.

МІНИМАЛЬНА ВИТРАТИ ВОДИ ЧЕРЕЗ ВОДОГРІЙНИЙ КОТЕЛ — витрата води через водогрійний котел, який забезпечує номінальне значення недогріву води до кипіння при робочому тиску і номінальній температурі води на виході з котла.

МОБІЛЬНА МАШИНА — машина на базі транспортного засобу або має можливості для переміщення своїм ходом з одного робочого місця на інше.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ — приведення до сучасних вимог його об’ємно-планувальних рішень та архітектурних якостей (в результаті часткової перебудови із здійсненням перепланування квартир, секцій, поверхів або нежитлових приміщень, у тому числі зі зміною їх функціонального призначення), а також конструктивно-технічних та інженерно -технічних рішень, без зміни обсягу житлового будинку (крім, як правило, збільшення обсягу за рахунок прибудови ліфтів, сміттєпроводів і сміттє-камер).

МОДУЛЬ ПОЖЕЖОГАСІННЯ — балон із замочно-пусковим пристроєм для зберігання і випуску газових вогнегасних речовин.

МОДУЛЬНА УСТАНОВКА ПОЖЕЖОГАСІННЯ — установка газового пожежогасіння, що містить один або декілька модулів газового пожежогасіння, балони яких розміщені в захищається приміщенні або поряд з ним.

МОЗАЇЧНИЙ ПАРКЕТ — елемент покриття підлоги, квадратної або прямокутної форми, що представляє собою килим, утворений наклеюванням на папір або інший еластичний матеріал паркетних планок, набраних в елементарні квадрати.

МОНІТОРИНГ ПРІРОДНОТЕХНІЧЕСКІХ СИСТЕМ — система стаціонарних спостережень за станом природного середовища і споруд у процесі їх будівництва, експлуатації, а також після ліквідації, і вироблення рекомендацій з нормалізації екологічної обстановки та інженерного захисту споруд.

МОНІТОРИНГ — в інженерній геології — єдина система, що включає: комплексні спостереження за інженерно-геологічними процесами, ефективністю інженерного захисту, станом споруд і територій у періоди будівництва та експлуатації об’єкта; аналіз результатів спостережень, розрахунків і моделювання, рекомендацій щодо посилення інженерного захисту, удосконалення конструкцій споруд тощо; проектування додаткових заходів щодо забезпечення надійності споруд і ефективності інженерного захисту, щодо запобігання соціально-екологічних наслідків; здійснення додаткових заходів при активному геологічному нагляді.

МОНТАЖ МОБІЛЬНИХ (ІНВЕНТАРНИХ) БУДІВЕЛЬ, СПОРУД АБО КОМПЛЕКСУ — складання та з’єднання плоских, лінійних і об’ємних елементів, а також інженерних мереж будівлі, споруди або комплексу, установка в робоче (для будівель і споруд контейнерного типу) або проектне (для будівель і споруд збірно -розбірного типу) положення із закріпленням конструкцій і різного роду обладнання, меблів, розміщення будівлі або споруди на опорах (підставі) з підключенням до будівлі або споруди інженерного технологічного обладнання, що забезпечують подачу сировини, води, пари і енергії, пристрій заземлення та виконання інших робіт , що забезпечують підготовку та експлуатацію мобільної (інвентарного) будівлі, споруди або комплексу.

МОНТАЖНА ПОВЕРХНЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ — поверхня плитки, що примикає при укладанні до стіни або підлоги.

МОНТАЖНА ПОВЕРХНЯ — поверхня виробу, призначена для кріплення і складання.

МОНТАЖНЕ РЕГУЛЮВАННЯ — положення відповідного регулювального органа крана, що встановлюється при налагодженні системи опалення.

МОРАЛЬНИЙ ЗНОС БУДІВЛІ — величина, що характеризує ступінь відповідності основних параметрів, що визначають умови проживання, обсяг і якість надаваних послуг сучасним вимогам.

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИХ ВИРОБІВ — здатність азбестоцементного виробу витримувати в насиченому водою стані нормативне число циклів поперемінного заморожування і відтавання без ознак руйнування.

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ— здатність плитки витримувати при певних умовах певне число циклів заморожування і відтавання без подальшого появи дефектів на глазурованої поверхні і (або) руйнування черепка.

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ РОЗЧИНІВ — здатність розчинів витримувати багатократне поперемінне заморожування і відтавання у водонасиченому стані без ознак руйнування.

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ЦЕМЕНТУ — здатність цементного каменю протистояти багатократне поперемінне заморожування і відтавання.

МІСТ (КРАНА) — несуча конструкція кранів мостового типу, призначена для руху по ній вантажного візка, або конструкція між опорами козлового або напівкозлових крана.

МІСТКИ — споруда у вигляді містка з горизонтальним або похилим настилом, призначена для проходу при проведенні технічного обслуговування або ремонту крана.

ПОТУЖНІСТЬ ПОЛІГОНУ — кількість відходів, яке може бути прийняте на полігон протягом року у відповідності з проектними даними.

МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ — ділянка земної поверхні, що піддався зсування під впливом підземних розробок.

МУНІЦИПАЛЬНІ ПОТРЕБИ — потреби муніципального освіти в роботах і послугах, забезпечувані за рахунок коштів муніципального бюджету, позабюджетних фондів і запозичень.

МУФТА АЗБЕСТОЦЕМЕНТНА НАПІРНА — муфта, призначена для використання в трубопроводах з тиском транспортування рідини чи газу, що не перевищує атмосферний.

МУФТА АЗБЕСТОЦЕМЕНТНА — виріб циліндричної форми для з’єднання азбестоцементних труб.

МУФТА ТЕРТЯ — частина наконечника зонда типу II для статичного зондування, розташована над конусом і сприймає опір грунту на бічній поверхні.

МУШКА — точка темного кольору (коричнева, чорна, зелена) розміром до 1 мм.

МШІСТІСТЬ — присутність на поверхні лісоматеріалу часто розташованих пучків не повністю відокремлених волокон і дрібних часток деревини.

М’ЯКІ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТІ ПЛИТИ — деревоволокнисті плити щільністю до 400 кг/м3, виготовлені ​​методом сушіння килима.

М’ЯКА ЗАБОЛОННА ГНИЛЬ — заболонна гниль зі зниженою твердістю деревини.